Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)
The exhibition “Beuys verstehen” (“Understanding Beuys”) will be presented by the Goethe-Institutes of Warsaw and Prague. Illustration (detail): © ZAUBAR/Imago

Tematický prostor
Kurátoři a Produkční tým Virtuální Galerie

„Beuys verstehen“ (Rozumět Beuysovi) je název virtuální galerie Goethe-Institutů ve Varšavě a v Praze. Vznikla ve spolupráci s týmem kurátorů z programu beuys2021 a byla vytvořena berlínskou společností ZAUBAR, která se zabývá rozšířenou realitou.

Více o Virtuální Galerii

12.05.–31.12.2021

„Beuys verstehen“ (Rozumět Beuysovi) je název virtuální galerie Goethe-Institutů ve Varšavě a v Praze. Vznikla ve spolupráci s týmem kurátorů z programu beuys2021 a byla vytvořena berlínskou společností ZAUBAR, která se zabývá rozšířenou realitou.


Kurátoři

Eugen Blume © Eugen Blume Prof. Eugen Blume je kurátor a kunsthistorik, jeden z předních znalců díla Josepha Beuyse. Beuysovým uměleckým dílem a působením se zabývá už od dob svých studií na konci 70. let 20. století. Od roku 1981 byl Eugen Blume zaměstnán v Berlínských státních muzeích (Staatliche Museen zu Berlin) v bývalé NDR, nejprve jako vědecký pracovník východoberlínského Kabinetu mědirytin (Kupferstichkabinett), od roku 1990 ve sbírce kreseb Národní galerie a nakonec ve spojených sbírkách východoberlínského a západoberlínského kabinetu mědirytin, k jejichž sjednocení došlo v roce 1993. Do roku 1989 pracoval také v neoficiálně provozovaných galeriích v tehdejší NDR. Od roku 1993 řídil budování mediálního archivu Josepha Beuyse. V roce 1995 přesídlil do berlínské galerie Hamburger Bahnhof, kde později v letech 2001 až 2016 zastával funkci ředitele. Od roku 2016 je Eugen Blume kurátorem umělecké sbírky Ericha Marxe v Berlíně, čestným profesorem Katedry dějin umění na Vysoké škole výtvarných umění v Brunšviku (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) a docentem na několika uměleckých vysokých školách, mj. ve Stuttgartu, Drážďanech a Lipsku.
V současné době je společně s Catherine Nichols uměleckým ředitelem jubilejního programu „Beuys 2021“ v Severním Porýní-Vestfálsku, který zahrnuje desítky výstav, akcí, debat, workshopů a performancí.


Catherine Nichols © Catherine Nichols Catherine Nichols je kunsthistorička a literární vědkyně, kurátorka a autorka. Promovala v roce 2001 na University of New South Wales v Sydney. Jako kurátorka připravila mnoho kunsthistorických a kulturně historických výstav, mezi nimi např. Shine on Me. Wir und die Sonne (2018) a Die Leidenschaften. Ein Drama in fünf Akten (2012) pro Německé muzeum hygieny v Drážďanech (Deutsches Hygiene-Museum Dresden) a mimořádnou národní výstavu Luther! 95 Menschen – 95 Schätze (2017) pro nadaci Stiftung Luthergedenkstätten ve Wittenbergu. Mnoho let realizovala výstavy v Národní galerii ve výstavních prostorách Hamburger Bahnhof. Společně s Eugenem Blumem se kurátorsky podílela na přípravě retrospektivy Josepha Beuyse Die Revolution sind wir (2008), Das Ende des 20. Jahrhunderts. The Best is Yet to Come (2013) a Das Kapital. Schuld – Territorium – Utopie (2016). Pravidelně publikuje své práce o současném umění a podílela se na vydání většího počtu knih a katalogů, mj. Black Mountain. Ein interdisziplinäres Experiment 1933–1957 (2015) a Bruce Nauman. Ein Lesebuch (2012). Je uměleckou ředitelkou jubilejního programu beuys2021. 100 jahre joseph beuys a společně s Eugenem Blumem a Isabelle Malz je také kurátorkou výstavy Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys (2021) v prostorách K20, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Kromě toho patří k vedení laboratoře Plastische Demokratie. Die Formen des Wir a rozhlasové a podcastové řady beuysradio (obojí 2021).


ZAUBAR

Stefan Marx © ZAUBAR

Stefan Marx

Už mnoho let je pevnou součástí berlínské startupové scény. Po svém studiu oborů Filosofie techniky (TU Berlin) a Design thinking (Hasso-Plattner-Institut) založil meetup Virtual Reality Berlin a pak startup Viorama se zaměřením na kamerovou technologii pro virtuální realitu. V rámci financování podnikání v jeho počáteční fázi nashromáždil 2,5 milionu eur díky mezinárodním investorům a renomovaným oceněním SXSW Virtual Reality. Po licencování AI technologie, vyvinuté ve společnosti Viorama, pro mezinárodní firmy (Giphy, Unity) založil Stefan Marx společně s Anne-Sophie Panzer startup ZAUBAR. U společnosti ZAUBAR má jako výkonný ředitel na starost produktový management platformy, akvizici strategických partnerů a budování týmu.

Anne-Sophie Panzer © ZAUBAR

Anne-Sophie Panzer

Anne-Sophie Panzer studovala politologii a historii na Univerzitě v Postupimi a současně s tím pracovala jako videonovinářka, mimo jiné pro RBB, ZDF Frontal 21 a MDR, a také jako nezávislá autorka knih. Pochází rodiny, která už 150 let provozuje v Durynsku rodinný zemědělský podnik. Díky tomu brzy nasbírala zkušenosti s podnikáním při řízení digitální transformace podniku a při budování internetového obchodu. U společnosti ZAUBAR řídí jako provozní ředitelka studiové projekty s tematickým zaměřením a marketing sociálních sítí. Anne-Sophie získala magisterský titul v oboru Public policy/ politologie.

Fabian Mrongowius © ZAUBAR

Fabian Mrongowius

Vytváří imerzivní mediální formáty a zabývá se digitálním zprostředkováním kultury. Žije a pracuje v Berlíně. Po praktické stáži u reklamní agentury Jung von Matt a po magisterském studiu na Hamburg Media School pracoval jako producent pro imerzivní média v UFA LAB v Berlíně. Zde vytvářel filmy ve virtuální realitě a experimentální mediální formáty mj. pro ZDF, ARTE a Goethe-Institut. Od listopadu je Fabian pevnou součástí berlínského startupu ZAUBAR, který vytváří imerzivní virtuální prohlídky v rozšířené realitě. Jako výkonný producent poskytuje týmu poradenství k akvizičním činnostem v kulturní oblasti a vytváří vize pro cesty časem v rozšířené realitě. V současné době zde pracuje společně s týmem na virtuální prohlídce Památníku Budyšín a na nové výstavě a prohlídce pro Divadlo v Duisburgu a pro duisburskou uměleckou scénu Oper am Rhein. Fabian pracuje také jako organizátor digitálních teambuildingových akcí a online herních show.

Erika Bosch Ramirez © ZAUBAR

Erika Bosch Ramirez

Je vedoucí designérkou společnosti ZAUBAR a poskytuje poradenství týmu kreativců a techniků při hledání fantastických a imerzivních zážitků. Pochází z Mexika, kde studovala i praktikovala architekturu. Později se začala zabývat digitálním produktovým designem. V průběhu let úspěšně pomohla už mnoha společnostem a studiím vytvořit fyzické i digitální prostory a zážitky, které dokáží uživatele nadchnout a ohromit.

Rekesh Raj Pandey © ZAUBAR

Rekesh Raj Pandey

Rekesh Pandey je multidisciplinární designér, který ve společnosti ZAUBAR prostřednictvím vizuálního designu vypráví s vášní příběhy o každé obchodní značce, každém produktu nebo podniku. Jeho schopnosti sahají od 2D a 3D animace a videomappingu až po teambuilding a řízení projektů. Byl také představen v předním nepálském anglicky psaném deníku Himalayan Times a v prvním nepálském časopise pro mládež WAVE Magazine a oceněn za svůj přínos pro módní průmysl a mládež v eventové branži. V současné době studuje magisterský program v oboru Media spaces na Evropské univerzitě pro aplikované vědy. Ve společnosti ZAUBAR je Rekesh zodpovědný za vytváření imerzivního a interaktivního 3D obsahu.

Rakesh Patil © ZAUBAR

Rakesh Patil

Rakesh je UI/UX designér, který pracuje ve společnosti ZAUBAR jako programátor a designér webových projektů a zabývá se komponentami pro rozšířenou realitu. Magisterský titul v oboru Počítačová věda získal na Technické univerzitě v Berlíně. Vytvořil větší počet vlastních webových projektů, např. projekt Ulpedia s rozsáhlou vlastní komunitou  UI/UX designérů.

Marius Kircher © ZAUBAR

Marius Kircher

Vystudoval mediální informatiku v Ulmu a nyní pracuje jako nezávislý vývojář a školitel v oblasti informačních technologií v Berlíně. Jeho zájmy se soustřeďují především v oblasti interaktivní 3D grafiky. Fascinují ho hry s otevřeným světem (open world games) a generativní umění. Pro ZAUBAR vyvíjí nástroj pro imerzivní storytelling a prohlídky s průvodcem v rozšířené realitě.

Stefan Bethge © ZAUBAR

Stefan Bethge

Stefan vystudoval informatiku a několik let se zabýval výzkumem pohybu, umělé inteligence a vývojem hardwaru. Vytvořil několik AR aplikací a brand experience pro společnost Siemens a její prezentaci na veletrzích, předtím pracoval více než 10 let na vývoji softwaru jako full-stack developer v různých projektech. Ve společnosti ZAUBAR vede Stefan Bethge tým vývojářů a řídí programování aplikací rozšířené reality pro iOS a Android.

Tarkan Turan © ZAUBAR

Tarkan Turan

Tarkan vyrostl v berlínské čtvrti Neukölln a studoval průmyslový design na Vysoké škole techniky a hospodářství (HTW). Mezi jeho zájmy patří kreslení, udržitelnost a design, celostní přístup ke zdraví, bouldering a basketbal. Ve svém volném čase se věnuje politickému aktivismu a snaží se být co nejkreativnější. U společnosti ZAUBAR pracuje Tarkan na previzualizaci 3D scén a objektů a na tiskových produktech.

Tobias Nilsson © ZAUBAR

Tobias Nilsson

Tobias má zázemí ve vizuálním storytellingu. Před přechodem na vývoj softwaru pracoval ve filmové a televizní produkci pro vysílací společnosti ve Švédsku. Má titul B.A. z oboru Řízení médií a komunikace. Dříve pracoval na řadě aplikací virtuální reality pro mobilní platformy, některé v rámci programu Oculus Start, určeného pro vývojáře ve spolupráci s Facebookem. Ve společnosti ZAUBAR podporuje programátorské oddělení při vývoji aplikací s rozšířenou realitou pro iOS a Android.