Katrin Holtz doporučuje Fräulein Nettes kurzer Sommer

Fräulein Nettes kurzer Sommer © Galiani-Berlin Nette je pořádná protiva! Na tom se shodují především její příbuzní. Tato hubená osůbka s vytřeštěnýma očima se plete do mužských rozhovorů, odmítá se ponořit do ručních prací a místo toho se věnuje zcela nepřístojným zájmům jako je mineralogie, literatura a politika. Karen Duve vypráví v knize Fräulein Nettes kurzer Sommer (Krátké léto slečny Nette) příběh německé básnířky Annette von Droste-Hülshoff, jež ke zděšení svých mužských současníků disponovala pronikavým rozumem a značnou výřečností. Autorka se přitom soustředí na období od roku 1817 do roku 1821. Svobodná paní von Droste-Hülshoff, neustále trochu postonávající, putuje z jednoho rodinného sídla na druhé. U sebe má vždycky malé geologické kladívko, psací pera a nápadný lorňon. Nette, jak jí všichni říkají, je silně krátkozraká, navíc má na slečnu svého stavu nepřiměřené koníčky stejně jako bezpočet dalších vlastností, které z ní v očích jejího příbuzenstva činí pramálo atraktivní partii.
 
Za vzpurnou, přemoudřelou a příliš sebejistou ji považuje zejména její přesně o pět let starší strýc August von Haxthausen. Žárlí na neteřin básnický talent a zároveň je přesvědčený o své vlastní převaze, a tak Nette, jež k němu vzhlíží, mučí jako nikdo jiný. Radí dokonce svým známým, aby mladou ženu při první příležitosti řádně ponížili, jedině tak se prý s ní dá zacházet. Jeho názory ovšem nesdílejí všichni, k ženě předbíhající svou dobu „rychlými, příliš mužskými kroky“ se jako naschvál cítí přitahován zchudlý geniální básník Heinrich Straube. K rostoucí nevoli tet a strýce však nezůstane u Straubeho. Mladá Nette, která v pětadvaceti letech poprvé doopravdy rozkvétá, má náhle plný dům ctitelů. Třebaže se zpočátku zdá, že se všestranně nadané mladé ženě konečně dostalo pozornosti, jež jí náleží, vedou posléze intriky, žárlivost a nemožnost se rozhodnout k rodinnému rozkolu a ztrátě Nettiny vážnosti.
 
Karen Duve nepopisuje ve své knize nic jiného než mladickou katastrofu Annette von Droste-Hülshoff. Její důsledky básnířkou hluboce otřásly, vedly však také k tomu, že se maximálně stáhla do sebe a zbytek mládí strávila v ústraní v domě svých rodičů. To, jak zdůrazňuje i Karen Duve, zásadním způsobem změnilo její tvorbu: Krize umožnila dozrát jejím literárním snahám a způsobila, že se Annette von Droste-Hülshoff více obrátila k hudbě. Autorka s pronikavým vtipem líčí překážky, s nimiž žena jako „ta Drosteová“ musela v 19. století bojovat, i omezení poplatná době. Plasticky a napínavě popisuje rovněž politické a společenské změny, jež měly zásadní důsledky na veškeré oblasti života. Návrat ke všemu německému, progresivní idea německého národa, ale i tesknění po „starých časech“, které do literatury a módy dané epochy vnesly zčásti prazvláštní plody, poskytly autorce dostatek materiálu pro vypointovaná pozorování. Co však z Fräulein Nettes kurzer Sommer v této souvislosti činí zábavnou četbu, je fakt, že se každých pár stránek objeví nějaký známý velikán. Achim von Arnim, Clemens Brentano, Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ti všichni navštěvují Bökerhof. Goethe je neustálým tématem rozhovorů a ani jeden z bratří Grimmů není nikdy daleko.
 
Z pestrobarevné historické tapiserie, na jejímž pozadí se román rozvíjí, je patrné, že se Karen Duve důkladně připravovala. Do vyprávění vpřádá – třebaže ne zcela hladce – důležité dobové události, jako je zavraždění Augusta von Kotzebua členem Buršáckého spolku Karlem Ludwigem Sandem nebo Karlovarská usnesení. Studovala odborné historické knihy a deníky a rovněž řadu dobových korespondencí. Už pouze seznam literatury zabírá patnáct hustě potištěných stran. Karen Duve však píše z dnešního pohledu. Na některých místech román dokonce působí až příliš moderně. Paralely s výzvami naší doby jsou až příliš dokonalé, kupříkladu v poznámce jedné z postav, Hassenpfluga, který si stěžuje, že se v poslední době lidé řídí už jen „tím, co je vědecky dokázané, matematicky možné nebo hospodářsky výhodné“, příliš snadno poznáme narážku na dnešní společenskou a politickou únavu fakty.
 
Karen Duve se narodila v roce 1961 v Hamburku a Fräulein Nettes kurzer Sommer je jejím šestým románem od debutu Regenroman (Deštivý román) v roce 1999. Autorka v minulosti opakovaně překvapila svou schopností proměny, nořila se do různých žánrů, experimentovala s různými styly, rozesmávala, poučovala a inspirovala k zamyšlení. Třebaže její nejnovější dílo nutně nezve ke hlubokomyslným úvahám – omezenost jedné strany a status oběti u druhé strany jsou až příliš zjevné – je rozhodně veskrze zábavné! Historické detaily, které v knize zabírají hodně místa, aniž by působily přehnaně poučně, připomínají všechno, co jsme od školní docházky o dějinách a literatuře 19. století zapomněli. A rovněž vzpomínce na „Drosteovou“ prokazuje román dobrou službu, neboť představuje básnířku, jíž se za jejího života nikdy nedostalo skutečného ocenění, v novém světle. Někteří čtenáři pak možná dostanou chuť vzít do ruky sbírku Die Judenbuche anebo třeba jednu z jejích hrůzostrašně-empatických básní.

Galiani Verlag

Karen Duve
Fräulein Nettes kurzer Sommer
Verlag Galiani, Berlín, 2018
ISBN 978-3-86971-138-6
592 stran

Vypůjčit knihu v e-knihovně Goethe-Institutu

Rezensionen in deutschen Medien:
Perlentaucher
FAZ-Net
Die Zeit
Das Literarische Quartett