Jakub Ekier doporučuje Strafe

Strafe © Luchterhand Literaturverlag, München, 2018 Dílo, které na první pohled připomíná Schirachovy dřívější knihy Verbrechen (česky Zločiny, 2011) a Schuld (Vina, 2018) – je sbírkou otřesných příběhů z právnického života. Zločiny, soudní líčení, odsouzení a zproštění viny. A přesto nás německý bestsellerista znovu fascinuje. Von Schirach dosahuje v této knize ještě větší vypravěčské úspornosti: Není zde ani slovo navíc. A opět ohromuje uměním klást nevyslovené otázky. Přiměje nás pochybovat o neomylnosti justice, jež se tu zdá být ještě bezmocnější než dříve. Ale i sám čtenář si mimoděk klade otázku, do jaké míry je oprávněný soudit ostatní.
Schirachův nanejvýš věcný vypravěč si takové právo každopádně neosobuje. Neboť v životě každého z nás dřímá katastrofa a v každém z nás pachatel – v programátorovi stejně jako ve fotoreportérce. A právě to jako by nám chtěly říci mikrobiografie obžalovaných. Někdy působí jako vztyčený ukazovák namířený na lidskou povahu, jindy jako apel. K pokoře? K toleranci? To budou jen stěží názvy von Schirachových dalších knih, na to je autor příliš skromný. Hlavní je, aby jich napsal ještě hodně.

Randomhouse

Ferdinand von Schirach
Strafe
Luchterhand Literaturverlag, Mnichov, 2018
ISBN 978-3-630-87538-5
192 stran

Vypůjčit knihu v e-knihovně Goethe-Institutu

Recenze v německých médiích:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Der Tagesspiegel
Perlentaucher
Deutschlandfunk
Stern