Dagmar Gausmann doporučuje Stadtbär

Stadtbär © Moritz Verlag, Frankfurt a. M., 2019 Rozšířená teze z výzkumu na podpory čtenářství tvrdí, že číst s obrázky je snazší. Čím lépe prý dítě umí číst, tím méně obrázků potřebuje, aby bylo schopné číst s porozuměním. Proto v knihách pro děti ubývají ilustrace spolu s tím, jak se zvyšují požadavky na čtenářskou kompetenci. Proč však takto redukovat význam, který mohou ilustrace v knize mít? Ilustrace jsou přece mnohem víc než pouhá podporou při čtení. V naší komunikace založené na obrazových zprávách by se čtení obrazů mělo učit stejně jako čtení textu, a sice po celý život. Proto jsem si pro tuto recenzi vybrala takzvané první čtení. Řadu knih z této kategorie charakterizuje absence nápadů a přílišná jednoduchost textu a ilustrací, podceňující čtenáře. To ovšem neplatí pro novou obrázkovou knihu Katji Gehrmann Stadtbär (Medvěd ve městě).

Autorka vypráví vtipný, až do samého konce se rozvíjející a vypointovaný příběh lesních zvířat, která se vydají do velkého města. Žijí si tam přizpůsobivě, neviditelně a pohodlně – usadí se v kamenném podloubí a živí se tím, co lidé vyhodí. Liška, kuna, jezevec a další malá zvířata by život ve městě už za nic nevyměnila. Velký medvěd, který zůstal v lese jako poslední, by rád za nimi. Ostatním zvířatům se to nelíbí, bojí se, že by nešikovný medvěd mohl lidi rušit natolik, že by i ona přišla o svůj nový domov. Snaží se proto umístit medvěda do zoo. Tento plán se nesmírně zábavným způsobem nezdaří.

V průběhu devadesáti tří stran, na nichž dominují obrázky a s integrovaným, krásně formulovaným textem, jsou to právě přizpůsobivá zvířata, která budí pozornost svými snahami o odvrácení hrozících katastrof, jež by mohl přihlouplý medvěd napáchat. Koná se jeden zvířecí útok na městskou infrastrukturu za druhým, a pak se objevují jako senzace na titulních stranách novin. Ano, třebaže město v této knize připomíná často spíš zelenou vesnici u řeky, uplatní se i moderní prvky městského života jako policie, tisk a spousta mobilů. Vždycky, když si zvířata myslí, že se jim podaří medvěda přelstít, vydávají se sama všanc. Posléze je to právě medvěd, kdo je s pořádným rozruchem, nic netuše o pozadí všeho rozčilení, zachrání před policií. Nakonec se všichni společně vracejí do lesa: medvěd, kuna, jezevec, nyní spojeni opravdovou solidaritou. Krásný příběh!
Kniha vděčí za svou nádheru ilustracím Katji Gehrmann, jež nerozlišují obrázky a textová pole: dvoustrany jsou plné grandiózních, expresivně zářících barev, postav a scenérií, což zvířatům propůjčuje individuální výraz, vidíme na nich divoký les a velké město v nejzelenější houštině, s barevnou přístavní vodou, pestrou zoo, pouličními muzikanty, kiosky a kavárnami. Je úžasné sledovat, jak Katja Gehrmann nejprve vytváří pomocí intenzivně zářících barev základ, aby posléze na průhledných fóliích přidala figurální scenérie a základ, fólie potom překryla a jedinečným způsobem tak propojila malbu a kresbu. Zářivou nádheru barev si možná přivezla z Mexika a ze Španělska, kde byla na studijních pobytech, než v Hamburku ukončila studium ilustrace na Vysoké škole užitého umění. Mnohokrát vyznamenaná umělkyně již vytvořila řadu nádherně zářivých knih, díky nimž si umíme představit, že východ slunce v lese a ve městě může zářit růžově a oranžově a že se v těchto barvách objevuje jak na lesní půdě, tak i na nebi nad městem a na fasádách domů.

Stadtbär vypráví obrazem i textem malé podobenství o přizpůsobení se, o tom, jaké to je být jiný, a možných důvodech k solidaritě. S dětskou lehkostí, náročně, do detailů, text a ilustrace spolu ladí tak, jak to vidíme jen málokdy, a to nejen v prvním čtení pro malé čtenáře přibližně od sedmi let. Škoda, že si mnozí dospělí nejspíš tuto knížku důkladněji neprohlédnou, vždyť jejich dítě už přece umí číst.

Moritz Verlag

Katja Gehrmann
Stadtbär
Moritz Verlag, Frankfurt a. M., 2019
ISBN 978-3-895-65376-6
96 stran

Recenze v německých médiích:
Der Spiegel
Kapitelreise