Deniss Hanovs doporučuje
Aus Mangel an Beweisen

Aus Mangel an Beweisen © Wunderhorn, Heidelberg, 2018 Číst poezii nemá smysl. Proč? Protože je nemožné vstoupit do smysluplného prostoru jiného autora – zůstane navždycky skrytý pod hromadou střepů individuálního světa. Poezie nám umožní pouze nahlédnout oknem, zůstává však ve „zpětném zrcátku”, v prostoru nemožných setkání. Hledáte smysl? Pak nečtěte moderní poezii, neboť ta nic nevysvětluje, k ničemu nevyzývá, nic neodsuzuje. Čtěte ji, abyste v okně viděli sami sebe. Urbánní verze narcismu na otevřeném poli svobody – tím je pro mě moderní německá poezie.

Při čtení tohoto výběru je cítit odcizení, jež nabývá nejrůznějších forem – metrum se rozpadá a jeho řídké „pozůstatky“ nacházíme na pozadí nové barokní estetiky, v níž se forma sama stává objektem nepravidelné formy (Kornappel, Schloyer).

Kde dlí moderní německá múza? Urbánní prostředí, jediná příroda postmoderních obyvatel města, se rozpadla na malé osamělosti, na nepozorované životy zajatců velkoměsta, jež se nejrůznější autoři pokoušejí znovu nalézt, civíce na displeje svých mobilů. Básník objevuje ptáky, je uchvácen včelami a medem, který se dosud neukryl do plastového obalu (Rinck) nebo na louce potkává anděla, jenž prostřednictvím zázračného chleba odhání smrt odstarých lidí.

Není možné přemýšlet o všech sto osmdesáti autorech, jejichž básně jsou v antologii obsaženy. Nezapomínejte: Nemá smysl číst poezii jako výkladový slovník toho, co se odehrálo v básníkově duši – vyšetřování by mělo být zastaveno pro nedostatek důkazů. Antologie představuje subjektivního ducha doby, který se v únavě postmodernismu už nesnaží nic dekonstruovat, neboť je obklopený samými produkty dekonstrukce – lhostejností, ironizováním ironie, roviny roztříštění svědčící o jednom: Smrt postmodernismu je pouhá fáma. Postmodernismus požírá sám sebe a žije z absolutní svobody forem a témat, klade však před čtenáře skrytý a obtížný úkol – snášet a zachovávat absolutní fragmentaci a podílet se na ní. Pokuste se někdy v cizích textech číst sami sebe. Zcela jistě na vás budou poukazovat.

Překlad do němčiny: David Stasun
Wunderhorn Verlag

Michael Braun, Hans Thill (Hrsg.)
Aus Mangel an Beweisen. Deutsche Lyrik 2008–2018
Wunderhorn, Heidelberg, 2018
ISBN 978-3-88423-601-7
240 stran