Kristina Sprindžiūnaitė doporučuje Radio Activity

Radio Activity - Karina Kalisa © C.H. Beck Verlag Všechny smysly začnou pracovat na nejvyšší obrátky a popisované místo na severoněmeckém pobřeží rázem ožije – tak úžasnou atmosféru dokáže autorka svým tónem vyvolat. A nebo se přece jenom prosadí akustika? Hlavní hrdinka Nora totiž nedisponuje pouze ideálním rozhlasovým hlasem: spíše podvědomě se od své matky, zvukařky městského divadla, naučila leccos o nuancích týkajících se působení zvuku. Proto dokáže Tee und Teer, nová stanice s pirátským srdcem, kterou Nora provozuje s několika starými přáteli, vyvolávat obrovskou touhu po změně. Vášnivá práce na rozhlasovém programu se stane i kotvou, v každém případě zde máme něco víc než pouhou poctu dobám, kdy posluchači ještě věřili tomu, co jim sugerovala hudba a moderátoři, a sice že tam venku je vždycky někdo, komu na nás záleží.
 
Náladové vyprávění plné slovních hříček se však posléze musí zabývat závažným tématem. Nora je nucena kvapně se vrátit z New Yorku, kde úspěšně působila jako tanečnice, aby se ještě stačila setkat se svou umírající matkou. A aby se dozvěděla její tajemství: o váženém lékárníkovi, který ji ochotně doučoval latinu. Nora se nyní musí zabývat sexuálním zneužíváním, jeho obrovskými, trvalými, třebaže na povrchu neviditelnými následky a také tím, že se takové činy zkrátka promlčují. Jde o rádio jakožto prostředek kritiky právního systému, pomsty, braní zákonů do vlastních rukou a jiných veskrze nelegitimních (digitálních) aktivit. Ožehavé téma, pro něž se lehkonohé vyprávění nezdá být docela vhodné, a které tedy nemusí vždycky působit přesvědčivě. Právní záležitosti, podané zcela normálním, hovorovým jazykem, a velmi dobře rešeršovaná situace, v níž se oběti takových činů ocitají, jsou však právě díky tomu pro čtenáře snadno pochopitelné.
 
Karin Kalisa (ročník 1965), japanoložka a filozofka zabývající se jazykem, debutovala jako spisovatelka velmi úspěšně v roce 2015. Radio Activity je její druhý román. Opět v něm dokázala, že tvrdá realita a pohádky se rozhodně mohou odehrávat mezi týmiž knižními deskami. Pro celkový dojem jsou důležité rovněž vedlejší postavy, přesvědčivé zejména díky tomu, jak suverénně zacházejí se svými deficity nebo outsiderstvím. Střídání domácích a cizích prvků je dokonale vyvážené, přičemž zdařilým obohacením je i použití nemála japonských detailů.

C.H. Beck

Karin Kalisa
Radio Activity
C.H. Beck, 2019
ISBN 978-3406740930
351 stran

E-Book k vypůjčení v Onleihe Goethe-Institutu

Recenze v německých médiích:
Deutschlandfunk
NDR