Paweł Zarychta doporučuje Gelenke des Lichts

Gelenke des Lichts - Emanuel Maeß © Wallstein Verlag Kniha Gelenke des Lichts je příběhem lásky, již cítí syn evangelického faráře vyrůstající na hranici mezi východním a západním Německem k dívce ze sousedství, s kterou se seznámil na prázdninách u Baltu. Protagonista a vypravěč s tímto pocitem vyrůstá a zraje, pokouší se vstoupit do dospělého života. Učí se, studuje, čte, vyvíjí se pod vedením německých a později anglických profesorů, píše práce o Dantovi, Petrarkovi a Rilkem, především se ale znovu a znovu vrací k létu bezprostředně předcházejícímu německému znovusjednocení a k této dívce. Mezitím se v pozadí odehrávají velké dějiny a život, plynoucí stále rychleji, nepřináší naplnění …
 
Na příkladu svého protagonisty vypráví Maeß o intelektuálním a emocionálním stavu dnešní střední generace. O jejích tísních, představách, fascinacích, vášních a o její ztracenosti. O tom, že hledat odpovědi na všechny důležité otázky tohoto světa má smysl pouze tehdy, povede-li to k nejdůležitější otázce. Románový debut Emanuela Maeße v sobě spojuje vlastnosti epistolárního románu, vývojového románu a románu milostného. Text čtenáře upoutá svou zralostí, dynamickým způsobem vyprávění, především ale poetickým jazykem, záplavou subtilních obrazů a diskrétních narážek na mistrovská díla světové literatury. Veskrze podařený debut!

Wallstein Verlag

Emanuel Maeß
Gelenke des Lichts
Wallstein Verlag, Göttingen, 2019
ISBN 978-3-8353-3439-7
254 stran

E-Book k vypůjčení v Onleihe Goethe-Institutu

Recenze v německých médiích:
Perlentaucher
RBB