Dr. Krisztina Slachta doporučuje
Die Übernahme

Ilko-Sasha Kowalczuk - Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde © C.H. Beck Verlag Už názvem Die Übernahme naznačuje nová kniha Ilka-Saschi Kowalczuka nová prizmata, jimiž se dívá na události roku 1989 a následující desetiletí. Odborná literatura, jež vyšla po roce 1989 a plní celé knihovny, se soustředila především na precizní výklad událostí onoho roku, v centru veřejného i vědeckého diskursu se po desetiletí nacházely pozitivní aspekty německého znovusjednocení. Euforie z podzimu 1989 ovlivnila i posuzování let následujících, dokonce i práce vydané k 20. výročí se v zásadě soustředily na strhující mírumilovnou revoluci, na výhody převzetí demokratického politického a společenského řádu a na zázrak německého znovusjednocení – ani v Kowalczukově knize z roku 2009 s názvem Endspiel: Die Revolution von 1989 in der DDR tomu nebylo jinak.
 
V nové knize Kowalczuk však otevřeně vychází z osobní perspektivy, tento s precizní historickou péčí napsaný svazek nicméně nehledá pouze odpovědi na otázky uplynulých třiceti let, nýbrž se zabývá i palčivými problémy současné německé společnosti, jež se dotýkají celého Německa a ohrožují demokratický řád. S vědeckou přesností a prostřednictvím politicko-historické a společensko-historické analýzy Kowalczuk hledá a vysvětluje kořeny všech procesů charakteristických pro všechny spolkové země dodnes označované za nové: pocit deziluze, vykolejení individuálních životních příběhů, ztroskotané kariéry a pocit hospodářského vykořisťování. Za zklamáním mas se skrývají opatření uskutečněná po pádu Berlínské zdi, ex post vnímaná jako chybná, kupříkladu razantním tempem prováděná privatizace se podobala kolonizaci. Změna elit nepůsobila pouze na politicky postižené, nýbrž na veškeré oblasti života, tak byl kupříkladu v průběhu znovusjednocení „sťat“ i vědecký a kulturní život.
 
Období znovusjednocení jako by v NDR zprvu přinášelo kolektivní katarzi, bylo příkladem pro ostatní bývalé socialistické země, avšak dlouhodobé důsledky a problémy zametané desítky let pod koberec se nakonec staly problémem zatěžujícím celou zemi a definujícím každodenní veřejnou politickou debatu. Kowalczukova kniha je odvážným pokusem o rozmotání právě takových problémů, o analýzu důvodů, vysvětlení, procesů a možností, a pro nás je napínavou četbou.

C.H. Beck Verlag

Ilko-Sasha Kowalczuk
Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde
C.H. Beck Verlag, München, 2019
ISBN 9783406740206
319 stran

E-Book k vypůjčení v Onleihe Goethe-Institutu

Recenze v německých médiích:
Deutschlandfunk
Süddeutsche Zeitung
Perlentaucher