Aisha Franz
Shit is real

  •  Aisha Franz © 2016 Reprodukt Nakladatelství
  •  Aisha Franz © 2016 Reprodukt Nakladatelství
Selmu opustí přítel, což ji přivede do hluboké krize, v jejímž průběhu se tato mladá žena se sklony ke snění za bílého dne mimo jiné vcítí do života své nepřítomné sousedky. Obtížné hledání sebe sama se odehrává na pozadí témat, jako je povrchnost přátelských vztahů či dopad technologického vývoje na každodenní život lidí. Svými hranatými, syrově působícími kresbami tužkou vytvořila autorka kulisu dystopického světa v budoucnu, zpola realistické scény se tu střídají s prvky magického realismu – fantazie a skutečnost se dá v Selmině životě stejně jako v této knize jen stěží oddělovat.