Asambliažų sunaikinimo akcija © Česlovas Lukenskas

Die Vernichtung der Assemblagen

1988–1989, oblast Jonava

Česlovas Lukenskas
*1959 Panevėžys, žije a pracuje ve Vilniu (Litva)
 

„V roce 1987 jsem přinesl tři asambláže do aukčního domu v Moskvě, zřízeného pro cizince. Tam se o mé práce zajímali Francouzi a udělali mi nabídku, že koupí všechny mé asambláže (45 kusů), zveřejní solidního katalogu a v Paříži zařídí osobní výstavu všech mách prací. Také mi nadídli pracovní pobyt ve Francii o délce jednoho měsíce, který zahrnoval ubytování, stravu a materiál. Rád jsem nabídku přijal a začal jsem připravovat potřebné podklady pro vývoz uměleckých děl. Bohužel se závory sovjetské nomenklatury a existující mafiánské struktury postaraly o neproveditelnost tohoto projektu. Když se v roce 1988 objevily první známky obratu, přišla možnost prodat mé práce přímo do zahraničí. Bohužel se neuskutečnil ani tento pokus kvůli bídným schopnostem prostředníka. Francouzští partneři se sice omluvili za plýtvání mým časem a vysolili trochu hotovosti „za ten stres“. Ale tímto skončila má mezinárodní umělecká kariéra, ještě před tím než vůbec začala. Velkou část asambláží jsem osobně zničil, další byly ukradeny. Hrál jsem si tehdy s myšlenkou na opuštění Litvy: Vyplatilo se to vůbec, něco tu podnikat?“ (Česlovas Lukenskas)