DE_TSCH 2017

Milí přátelé v České republice a Německu,

ať už jde o oblast hospodářskou, vědeckou, kulturní nebo politickou – vztahy mezi Německem a Českem jsou lepší než kdy dřív. Před 20 lety byla podepsaná Česko-německá deklarace, která umožnila mnoho nového – mimo jiné i bezpočet mezilidských kontaktů a projektů vzešlých z občanské společnosti, které na obou stranách odbourávaly předsudky a podporovaly náš zájem jeden o druhého.

Těší nás, že vás můžeme pozvat na Česko-německé kulturní jaro 2017 – celou sezónu plnou vrcholných přeshraničních kulturních událostí. Více než 360 akcí v Německu a Česku ve spolupráci s více než 50 partnery z oblasti kultury přispěje ke zviditelnění a prožití rozmanitosti a kvality našich kulturních vztahů. Společně s Česko-německým fondem budoucnosti chceme zcela vědomě realizovat kulturní jaro nejen v Praze, ale i v dalších regionech České republiky, abychom dostáli zásadě rozmanitosti a podpořili vzájemné vztahy mezi různými českými a německými regiony. Náš celoplošně koncipovaný kulturní program staví do popředí témata umění a kultura, mládež, inovace a rozmanitost. Vznikla tak kreativní směs vysokého umění a všednodenní kultury. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.