Tady a teď
rozhovor české a německé poezie

Tady a teď: rozhovor české a německé poezie

AKTUÁLNĚ: Ve formě - autorské čtení a diskuse 27. února 2017 v Goethe-Institutu

Fantomová bolest © Goethe-Institut

Diskuze
Fantomová bolest

Úvodní debata cyklu se věnuje vývoji poezie po r. 1990, její aktuální situaci, ziskům i ztrátám a hlavním formálním a tematickým trendům.

Vyměřování světa © Goethe-Institut

Autorské čtení a diskuze
Vyměřování světa

Druhý pořad česko-německého cyklu Tady a teď: rozhovor české a německé poezie představí dva básníky, kteří patří k předním zástupcům žánru: Petra Hrušku a Marcela Beyera (držitel ocenění Georg-Büchner-Preis 2016).

 © Goethe Institut

“Nemrtvá” avantgarda

Pojem avantgardy je spojován zejména s 20. stoletím. Ukazuje se však, že je platný dodnes, ať už hovoříme o hledání novátorského přístupu k jazyku či k poetickým formám.

 © Goethe Institut

Autorské čtení a diskuze
Ve formě

Lze pozorovat opětovné ožívání básnických forem. Verš, metrum, rytmus se vracejí do hry, renesanci zažívá sonet. Kdo v roce 2016 počítá daktyly, uniká před světem či se do něj noří? Jak je třeba tuto hru forem, onu laboratoř poesie, chápat?