Německá a česká poezie
Tematický prostor

 

 © Goethe-Institut

Fantomová bolest

Jaký je vývoj poesie po roce 1990? Jaké jsou její zisky, ztráty a hlavní trendy po formální a tematické stránce? Je poezie v Česku a Německu dnes více angažovanou, věnuje se více aktuálním tématům, či je třeba současnou poezii spíše spojovat s niterností a uzavíráním se do vlastních světů?

Fantomová bolest


Videozáznam diskuze “Fantomová bolest | Phantomschmerz“

Diskutující: Dagmar Leupold, Petr Borkovec, Karel Piorecký, Daniela Seel. Moderace: Urs Heftrich
Více informací na: úvodní debata cyklu “Fantomová bolest“.

 

 © Goethe-Institut

Vyměřování světa

Jak vnímají dnes poezii básníci, kteří od 90. let do dnešních dnů patří mezi její přední zástupce? Jak se změnil jejich pohled na poezii, jak se proměnila jejich tvorba?

Vyměřování světa


Videozáznam autorského čtení a diskuze “Vyměřování světa | Vermessung der Welt“

Diskutující: Marcel Beyer und Petr Hruška. Moderace: Petr Vizina
Více informarcí na: autorské čtení a diskuze “Vyměřování světa“.

K poslechu

(*1964) básník, dramatik, editor a literární vědec. 
Hruška vystudoval  zprvu technicky zaměřený obor, po r. 1989 českou literaturu a literární vědu. Je literárním historikem, v Ústavu pro českou literaturu AV ČR se zabývá českou poezií po roce 1945. Petr Hruška působí příležitostně jako editor, je autorem několika odborných publikací, r. 2010 vyšla jeho monografie o Karlu Šiktancovi (Někde tady. Český básník Karel Šiktanc). Jako básník debutoval r. 1995 sbírkou Obývací nepokoje, následovaly tituly Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjíždějí do lodí (2007). Poezie Petra Hrušky čerpá z reálných situací, pocitů či vjemů. Ve skutečnosti hledá a nachází kouzlo přesahující obyčejnou všednodennost. Za sbírku Darmata (2012) obdržel 2013 Státní cenu za literaturu.
 

 

kolem ostrava

Audio wird geladen

 

Kachle

Audio wird geladen

Chvíle pro rybu

Audio wird geladen

PoŘádného tuňáka

Audio wird geladen

 

 © Goethe-Institut

“Nemrtvá“ avantgarda

Pojem avantgardy je spojován zejména s 20. stoletím. Ukazuje se však, že je platný i dnes. Na české straně se nabízí post-surrealismus a jeho současné formy. V německém prostředí se pak jeví práce s jazykem jako předmětem poezie, role přednesu a performativnosti. 

'Nemrtvá' avantgarda


Videozáznam autorského čtení a diskuze „‚Nemrtvá‘ avantgarda | Die ‚untote‘ Avantgarde“

Diskutující: Adam Borzič, Ann Cotten, Steffen Popp und Jakub Řehák. Moderace: Pavel Novotný
Více informací na: autorské čtení a diskuze “'Nemrtvá' avantgarda“.

K poslechu

(*1982) básník, překladatel, publicista.
Od r. 2013 je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Spolu s Kamilem Bouškou a Petrem Řehákem založil básnickou skupinu Fantasía. První básně uveřejnil ve společném sborníku Fantasía (2008).
První samostatnou sbírkou bylo Rozevírání (2011). Dále vyšly sbírky: Počasí v Evropě (2013) a Orfické linie (2015).
(*1978) básník a esejista.
Vydal básnické sbírky Světla mezi prkny (2008) a Past na Brigitu (2012), za kterou v roce 2013 obdržel cenu Magnesia Litera za poezii. Píše studie, recenze a eseje (především o české poválečné poezii). V listopadu letošního roku mu vychází třetí kniha básní pod názvem Dny plné usínání.

Gedicht 1

 © Goethe-Institut

Ve formě

Lze pozorovat opětovné ožívání básnických forem. Verš, metrum, rytmus se vracejí do hry, renesanci zažívá sonet. Kdo v roce 2016 počítá daktyly, uniká před světem či se do něj noří? Jak je třeba tuto hru forem, onu laboratoř poesie, chápat?

Ve formě


Videozáznam autorského čtení a diskuze “Ve formě | In Form“

Diskutující: Jonáš Hájek, Ondřej Hanus, Marion Poschmann, Jan Wagner. Moderace: Petr Borkovec
Více informace na: autorské čtení a diskuze “Ve formě“.

K poslechu

(*1984) básník a hudebník.
Hájek absolvoval Pražskou konzervatoř, obor violoncello, a hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Pracuje jako redaktor v hudebním nakladatelství. Za básnickou sbírku Suť  (2007) obdržel Cenu Jiřího Ortena, následovaly sbírky Vlastivěda (2010) a Básně 3 (2013). Překládá německou poezii.

Gedicht 1

(*1987) básník, překladatel a publicista.
Hanus vystudoval bohemistiku a překladatelství na FF UK. Vydal sbírky Stínohrad (2008) a Výjevy (2013, Cena Jiřího Ortena 2014). Na letošní rok je plánováno vydání jeho nové sbírky Volné verše. Pracuje jako překladatel, věnuje se literární kritice a dějinám českého sonetu.

Gedicht 1

 

 © Goethe-Institut

Jemný prach

Jemný prach je zde třeba chápat jako politickou metaforu: nemůžeme jej nevdechovat, je (škodlivější) a globálně přítomnou součástí vzduchu, který nás obklopuje. Jeho dopad je všude.


Videozáznam autorského čtení a diskuze “Jemný prach | Feinstaub“

Diskutující: Olga Pek, André Rudolph und Tobias Lehmkuhl. Moderace: Dagmar Leupold
Více informací na: autorské čtení a diskuze “Jemný prach“.

K poslechu

Redaktorka, překladatelka a literární organizátorka.
Pek je šéfredaktorkou časopisu pro současnou poezii Psí víno a bývalou ředitelkou festivalu poezie Prague Microfestival. Spolu se Zuzanou Husárovou publikovala origami knížečku Amoeba (2015). Její vlastní tvorba vyšla časopisecky v Čechách i v zahraničí a několikrát se objevila v každoroční antologii Nejlepších českých básní.

Gedicht 1

 

Partner