Tady a teď
rozhovor české a německé poezie

Tady a teď: rozhovor české a německé poezie

Symbolbild– Bibliothek Foto: © Goethe-Institut

Autorské čtení a diskuze
Jemný prach

Jemný prach je zde třeba chápat jako politickou metaforu: nemůžeme jej nevdechovat, je (škodlivější) a globálně přítomnou součástí vzduchu, který nás obklopuje. Jeho dopad je všude. Stejné je to se společenskými atmosférami, v kterých žijeme a (pracujeme), škodliviny a živiny jsou v nich nerozlučně propojeny.

 © Goethe Institut

Autorské čtení a diskuze
Ve formě

Lze pozorovat opětovné ožívání básnických forem. Verš, metrum, rytmus se vracejí do hry, renesanci zažívá sonet. Kdo v roce 2016 počítá daktyly, uniká před světem či se do něj noří? Jak je třeba tuto hru forem, onu laboratoř poesie, chápat?

 © Goethe Institut

Autorské čtení a diskuze
“Nemrtvá” avantgarda

Pojem avantgardy je spojován zejména s 20. stoletím. Ukazuje se však, že je platný dodnes, ať už hovoříme o hledání novátorského přístupu k jazyku či k poetickým formám.

Vyměřování světa © Goethe-Institut

Autorské čtení a diskuze
Vyměřování světa

Druhý pořad česko-německého cyklu Tady a teď: rozhovor české a německé poezie představí dva básníky, kteří patří k předním zástupcům žánru: Petra Hrušku a Marcela Beyera (držitel ocenění Georg-Büchner-Preis 2016).

Fantomová bolest © Goethe-Institut

Diskuze
Fantomová bolest

Úvodní debata cyklu se věnuje vývoji poezie po r. 1990, její aktuální situaci, ziskům i ztrátám a hlavním formálním a tematickým trendům.