Německá a česká poezie
Tematický prostor

 

Themenraum Lyrik Foto: Goethe-Institut

Básně z tematického prostoru

V rámci našeho tematického prostoru Lyrika mohli návštěvníci napsat báseň, a to buď na psacím stroji nebo pomocí tabletu.

 

 © Goethe-Institut

Fantomová bolest

Jaký je vývoj poesie po roce 1990? Jaké jsou její zisky, ztráty a hlavní trendy po formální a tematické stránce? Je poezie v Česku a Německu dnes více angažovanou, věnuje se více aktuálním tématům, či je třeba současnou poezii spíše spojovat s niterností a uzavíráním se do vlastních světů?

Fantomová bolest © Goethe-Institut

Videozáznam diskuze “Fantomová bolest | Phantomschmerz“

Diskutující: Dagmar Leupold, Petr Borkovec, Karel Piorecký, Daniela Seel. Moderace: Urs Heftrich
Více informací na: úvodní debata cyklu “Fantomová bolest“.

 

 © Goethe-Institut

Vyměřování světa

Jak vnímají dnes poezii básníci, kteří od 90. let do dnešních dnů patří mezi její přední zástupce? Jak se změnil jejich pohled na poezii, jak se proměnila jejich tvorba?

Vyměřování světa © Goethe-Institut

Videozáznam autorského čtení a diskuze “Vyměřování světa | Vermessung der Welt“

Diskutující: Marcel Beyer und Petr Hruška. Moderace: Petr Vizina
Více informarcí na: autorské čtení a diskuze “Vyměřování světa“.

K poslechu

(*1965) spisovatel a básník. Vítěz ceny Georga Büchnera za rok 2016.
Beyer studoval germanistiku, anglistiku a literární vědu. Debutoval r. 1991 románem Das Menschenfleisch (Lidské maso), poté vyšly i jeho první básně. Mezinárodní věhlas získal románem Flughunde (Kaloni, 1995), příběh odehrávající se na konci druhé světové války líčí instrumentalizaci jazyka propagandou. Následovaly básnické sbírky Falsches Futter (Nesprávná strava, 1997) a  Erdkunde (Zeměvěda, 2002) jakož i romány  Spione (2000) a Kaltenburg (2008), povídky a eseje. Pro dílo Marcela Beyer je příznačné výjimečné cítění pro vazby mezi přítomností a minulostí. 2014 uveřejnil sbírku Graphit, v níž pokračuje ve svých zkoumáních jazyka, krajiny a kultur.

 

tmavé oči

Audio wird geladen

nastávající modř

Audio wird geladen

zeměvěda

Audio wird geladen

grafit

Audio wird geladen

tvoje slabika grimm

Audio wird geladen

Voso, pojď

Audio wird geladen

California Girls

Audio wird geladen

listy rotoru

Audio wird geladen
(*1964) básník, dramatik, editor a literární vědec. 
Hruška vystudoval  zprvu technicky zaměřený obor, po r. 1989 českou literaturu a literární vědu. Je literárním historikem, v Ústavu pro českou literaturu AV ČR se zabývá českou poezií po roce 1945. Petr Hruška působí příležitostně jako editor, je autorem několika odborných publikací, r. 2010 vyšla jeho monografie o Karlu Šiktancovi (Někde tady. Český básník Karel Šiktanc). Jako básník debutoval r. 1995 sbírkou Obývací nepokoje, následovaly tituly Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjíždějí do lodí (2007). Poezie Petra Hrušky čerpá z reálných situací, pocitů či vjemů. Ve skutečnosti hledá a nachází kouzlo přesahující obyčejnou všednodennost. Za sbírku Darmata (2012) obdržel 2013 Státní cenu za literaturu.
 

kolem ostrava

Audio wird geladen

Kachle

Audio wird geladen

Chvíle pro rybu

Audio wird geladen

Pořádného tuňáka (Janu Balabánovi)

Audio wird geladen

Bota

Audio wird geladen

Červenec

Audio wird geladen

Po neštěstí

Audio wird geladen

 

 © Goethe-Institut

“Nemrtvá“ avantgarda

Pojem avantgardy je spojován zejména s 20. stoletím. Ukazuje se však, že je platný i dnes. Na české straně se nabízí post-surrealismus a jeho současné formy. V německém prostředí se pak jeví práce s jazykem jako předmětem poezie, role přednesu a performativnosti. 

‘Nemrtvá’ avantgarda © Goethe-Institut

Videozáznam autorského čtení a diskuze “‘Nemrtvá’ avantgarda | Die ‚untote‘ Avantgarde“

Diskutující: Adam Borzič, Ann Cotten, Steffen Popp und Jakub Řehák. Moderace: Pavel Novotný
Více informací na: autorské čtení a diskuze “‘Nemrtvá’ avantgarda“.

K poslechu

(*1982) básník, překladatel, publicista.
Od r. 2013 je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Spolu s Kamilem Bouškou a Petrem Řehákem založil básnickou skupinu Fantasía. První básně uveřejnil ve společném sborníku Fantasía (2008).
První samostatnou sbírkou bylo Rozevírání (2011). Dále vyšly sbírky: Počasí v Evropě (2013) a Orfické linie (2015).

VESMÍR JE JEN TOTO JEDINÉ MÍSTO

Audio wird geladen

Orfické gesto: Esej

Audio wird geladen
(*1982) spisovatelka a překladatelka.
Cotten se narodila r. 1982 v Iowě, vyrůstala ve Vídni, žije v Berlíně. Uveřejnila básnické sbírky Fremdwörterbuchsonette (2007), Florida-Räume (2011) a soubor povídek Der schaudernde Fächer (2013). Letos vyšel její veršovaný epos Verbannt!. Za svou literární tvorbu obdržela Klopstockovu cenu a Cenu Ernsta Blocha.  

Strukturní Analýza zápasu s větrnými mlýny provedena expertem

Audio wird geladen

Z oválného bílého konce hotelu: uteč

Audio wird geladen

Jurop, Joruba, Pantheon, pohni se

Audio wird geladen

[teď ticho teď]

Audio wird geladen

[Lidem říká somráci]

Audio wird geladen
(*1978) básník a esejista.
Vydal básnické sbírky Světla mezi prkny (2008) a Past na Brigitu (2012), za kterou v roce 2013 obdržel cenu Magnesia Litera za poezii. Píše studie, recenze a eseje (především o české poválečné poezii). V listopadu 2016 mu vyšla třetí kniha básní pod názvem Dny plné usínání.

V Libni se narodilo světlo

Audio wird geladen

SUBCOMMANDANTE MARCOS

Audio wird geladen

 
(*1978) spisovatel a básník.
Popp uveřejnil básnické sbírky Wie Alpen (2004), Kolonie Zur Sonne (2008) a Dickicht mit Reden und Augen (2013), v roce 2006 vyšel jeho román Ohrenberg oder der Weg dorthin. Za svou tvorbu obdržel již několik cen, např. Cenu Leonce-und-Lena-Preis v poslední době pak Cenu Peter-Huchel-Preis a Mondseer Lyrikpreis.

O Cimbouřích

Audio wird geladen

Houština s mluvou a očima

Audio wird geladen

Poznámka k vykopávce

Audio wird geladen

[Ve všem, co vtéká]

Audio wird geladen

Báseň neexistovala, já DR

Audio wird geladen

 

 © Goethe-Institut

Ve formě

Lze pozorovat opětovné ožívání básnických forem. Verš, metrum, rytmus se vracejí do hry, renesanci zažívá sonet. Kdo v roce 2016 počítá daktyly, uniká před světem či se do něj noří? Jak je třeba tuto hru forem, onu laboratoř poesie, chápat?

Ve formě © Goethe-Institut

Videozáznam autorského čtení a diskuze “Ve formě | In Form“

Diskutující: Jonáš Hájek, Ondřej Hanus, Marion Poschmann, Jan Wagner. Moderace: Petr Borkovec
Více informace na: autorské čtení a diskuze “Ve formě“.

Jan Wagner Foto: © Lesekreis CC0 1.0

LYRIKA JANA WAGNERA: „MAGIE DRUHÉHO ŘÁDU“

Básník a nositel Ceny Georga Büchnera Jan Wagner je často terčem posměchu a kritiky puristů kvůli pozornosti, jíž věnuje minulosti. Neprávem, myslí si znalec lyriky Michael Braun.

 © Goethe-Institut China

Jan Wagner hostem v Goethe-Institutu Čína

Jan Wagner hovoří o překládání poesie, o Google překladači a důležitosti údivu. Kromě jiného čte svoji báseň „Bršlice". (V němčině).

K poslechu

(*1971) básník, překladatel a editor řady publikací o současné poezii.
Jeho první sbírka Probebohrung im Himmel vyšla roku 2001. Následovaly Guerickes Sperling (2004), Achtzehn Pasteten (2007), Australien (2010) a Die Eulenhasser in den Hallenhäusern (2012), loni vyšel výbor z jeho díla Selbstporträt mit Bienenschwarm. Je držitelem řady literárních ocenění. Za poslední sbírku Regentonnenvariationen pak v roce 2015 získal Cenu Lipského knižního veletrhu. V roce 2017 vyšel další výbor z jeho próz pod názvem Der verschlossene Raum.

BrŠlice

Audio wird geladen

Pokus o komára

Audio wird geladen

Prostěradlo

Audio wird geladen

V studni

Audio wird geladen

Autoportrét s včelím rojem

Audio wird geladen

Houpačka

Audio wird geladen

Starý motorkář

Audio wird geladen

 
(*1984) básník a hudebník.
Hájek absolvoval Pražskou konzervatoř, obor violoncello, a hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Pracuje jako redaktor v hudebním nakladatelství. Za básnickou sbírku Suť  (2007) obdržel Cenu Jiřího Ortena, následovaly sbírky Vlastivěda (2010) a Básně 3 (2013). Překládá německou poezii.

Přechody

Audio wird geladen

Bázeň

Audio wird geladen

Alles prüfe der Mensch

Audio wird geladen

Kde jsem byl, když propukl kaštan?

Audio wird geladen

Vrátila ses na moje narozeniny

Audio wird geladen

Stručný životopis

Audio wird geladen

Spořádaný otec

Audio wird geladen

Vztahuješ ruce z kočárku.

Audio wird geladen

Jižní pobřeží

Audio wird geladen

cesta na sever

Audio wird geladen
(*1987) básník, překladatel a publicista.
Hanus vystudoval bohemistiku a překladatelství na FF UK. Vydal sbírky Stínohrad (2008) a Výjevy (2013, Cena Jiřího Ortena 2014). Na letošní rok je plánováno vydání jeho nové sbírky Volné verše. Pracuje jako překladatel, věnuje se literární kritice a dějinám českého sonetu.

První výjev (navazující)

Audio wird geladen

Pátý výjev (kvetoucí)

Audio wird geladen

Šestý výjev (urnamentální)

Audio wird geladen

Devátý výjev (tichý)

Audio wird geladen

Desátý výjev (postní)

Audio wird geladen

Dvacátý výjev (hrobový)

Audio wird geladen

Dvacátý čtvrtý výjev (zvukový)

Audio wird geladen

Dvacátý devátý výjev (manický)

Audio wird geladen

Třicátý první výjev (improvizovaný)

Audio wird geladen

Třicátý čtvrtý výjev (kocouří)

Audio wird geladen

Tčicátý sedmý výjev (jasmínový)

Audio wird geladen

Vierzigste Szene (Schlussszene)

Audio wird geladen
(*1969) spisovatelka a básnířka.
Poschmann vystudovala germanistiku a slavistiku. Píše básně i prózu, za svou tvorbu byla několikrát oceněna. Její román Die Sonnenposition byl zařazen do užšího výběru nominovaných na Německou knižní cenu 2013. Marion Poschmann vydala básnické sbírky Geistersehen (2010) a Geliehene Landschaften (2016). Její eseje o literatuře vyšly pod názvem Mondbetrachtung in mondloser Nacht (2016).

malý trávník

Audio wird geladen

latentní místo

Audio wird geladen

Tvá zdobička, tvé rty do růžice

Audio wird geladen

Pod mraky

Audio wird geladen

Nejasné vyhlídky

Audio wird geladen

Zkamenělé kapradiny

Audio wird geladen

Elegie tygra

Audio wird geladen

 

 

 © Goethe-Institut

Jemný prach

Jemný prach je zde třeba chápat jako politickou metaforu: nemůžeme jej nevdechovat, je (škodlivější) a globálně přítomnou součástí vzduchu, který nás obklopuje. Jeho dopad je všude.

 © Goethe-Institut

Videozáznam autorského čtení a diskuze “Jemný prach | Feinstaub“

Diskutující: Olga Pek, André Rudolph und Tobias Lehmkuhl. Moderace: Dagmar Leupold
Více informací na: autorské čtení a diskuze “Jemný prach“.

K poslechu

Redaktorka, překladatelka a literární organizátorka.
Pek je šéfredaktorkou časopisu pro současnou poezii Psí víno a bývalou ředitelkou festivalu poezie Prague Microfestival. Spolu se Zuzanou Husárovou publikovala origami knížečku Amoeba (2015). Její vlastní tvorba vyšla časopisecky v Čechách i v zahraničí a několikrát se objevila v každoroční antologii Nejlepších českých básní.

Vždycky je místo pro víc lásky

Audio wird geladen

dvě sloky

Audio wird geladen

Čistý jazyk

Audio wird geladen

Další výhrady / sporné body

Audio wird geladen


Když jsem znovu

Audio wird geladen
(*1975) spisovatel, básník a překladatel.
Rudolph vystudoval germanistiku, filosofii a slavistiku. Publikoval básně v řadě antologií, jeho první sbírka  fluglärm über den palästen unsrer restinnerlichkeit vyšla v roce 2009. Následovaly knihy confessional poetry (2012) a Blicktot, Nixe (2015). Je držitelem řady literárních ocenění a stipendií, působí rovněž jako překladatel z polštiny.

nocturno pro jesse thoora

Audio wird geladen
 

Tenhle odtržený proužek

Audio wird geladen

Po letech nádeničiny na motýlí pile

Audio wird geladen

dcery jsou okna v domech matek

Audio wird geladen

Něco pro duchy (david constantine)

Audio wird geladen

Ahoj!

Audio wird geladen

 

 © Goethe-Institut

Putovní tematický prostor Lyrika

Výstavu z tematického prostoru Lyrika si lze zapůjčit. Výstava obsahuje svazky lyriky, Mp3 přehrávače s básněmi, které namluvili sami básníci, včetně jejich překladů, sluchátka, 2 booklety s básněmi a jejich překlady a jedno USB s poetickými filmy.
Kontakt: jan.wittenberg@goethe.de
 

 

Themenraum Lyrik Foto: Petra Hajska

Soutěž

V rámci tématu "lyrika/Lyrik" uspořádal Goethe-Institut básnicko-překladatelskou soutěž. Účastníky byli školáci a studenti od 12 do 25 let pocházející z celé České republiky.
 

 

Partner