Tady a teď
O projektu

O projektu
© Goethe-Institut

Při bližším pohledu se česká i německá současná poezie se vyznačuje vitalitou, rozmanitostí a neotřelou fantazií.  Přesto je tento žánr všeobecně vnímán jako okrajový více, než tomu bývalo dříve. To je znát na počtu čtenářů poezie i na knižním trhu, kde se vydávání poezie spíše věnují malá vydavatelství. Širšímu zájmu se naopak těší pořady o poezii, zejména pak živá a performanitvní vystoupení. Zde poezie zaujímá roli inovativního média.

Goethe-Institut v Praze připravil ve spolupráci s partnery cyklus večerů, představující hlavní témata, trendy  a aktéry české a německé básnícké scény a vybízející k diskuzi o shodných rysech i rozdílech obou básnických světů.

Kurátorská spolupráce: Petr Borkovec, Dagmar Leupold

Jednotlivé pořady:
 
Fantomová bolest
Úvodní debata cyklu se věnuje vývoji poesie po r. 1990, její aktuální situaci, ziskům i ztrátám a hlavním trendům po formální a tematické stránce. Je poezie v Česku a Německu dnes více angažovanou, věnuje se více aktuálním tématům, či je třeba současnou poezii spíše spojovat s niterností a uzavíráním se do vlastních světů?
Moderace: Urs Heftrich
Diskutující: Dagmar Leupold, Petr Borkovec, Karel Piorecký, Daniela Seel
5.5.2016
, 19:00, Goethe-Institut, Masarykovo nábř.. 32, Praha
 
Vyměřování světa
Jak vnímají dnes poezii básníci, kteří od v 90. let do dnešních dnů patří mezi její přední zástupce?  Jak se změnil jejich pohled na poezii, jak se proměnila jejich tvorba?
Vystoupí Marcel Beyer a Petr Hruška. Moderuje Petr Vizina
10.10.2016, 19:00 Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha  
 
“Nemrtvá” avantgarda 
Pojem avantgardy je spojován zejména s 20. stoletím. Ukazuje se však, že je platný i dnes. Na české straně se nabízí post-surrealismus a jeho současné formy. V německém prostředí pak jeví práce s jazykem jako nástrojem i předmětem poezie, role přednesu a performativnosti prokazatelné historické kořeny. 
Vystoupí: Adam Borzič, Ann Cotten, Steffen Popp, Jakub Řehák. Moderuje Pavel Novotný
8.11.2016, 19:00 Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha
 
Ve formě
Lze pozorovat opětovné ožívání básnických forem. Verš, metrum, rytmus se vracejí do hry, renesanci zažívá sonet. Kdo v roce 2016 počítá daktyly, uniká před světem či se do něj noří? Jak je třeba tuto hru forem,
onu laboratoř poesie, chápat?
Vystoupí: Jonáš Hájek, Ondřej Hanus, Marion Poschmann, Jan Wagner. Moderuje Petr Borkovec
27.2.2017, 19:00 Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha
 
Jemný prach
„Každý, kdo žije, sdílí zděšení své doby“, řekl Wilhelm Genazino ve své děkovné řeči u příležitosti udělení Kleistovy ceny. „Jemný prach“ je zde třeba chápat jako politickou metaforu: je škodlivější a globálně přítomnou součástí vzduchu, který nás obklopuje, a my nemůžeme jinak, než jej vdechnout. Stejné je to se společenským ovzduším.
Účinkují: Olga Pek, André Rudolph, Tobias Lehmkuhl.
Moderation: Dagmar Leupold
3.4.2017, 19:00 Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Prag

Kurátoři:

Dagmar Leupold (nar. 1955)
Básnířka, prozaička a překladatelka z italštiny, kurátorka cyklu Tady a teď. Je držitelkou několika literárních cen, mj. ceny Aspekte-Preis za nejleší prozaický debut. R. 2013  vyšel román Unter der Hand (Pod rukou), který byl nominován na Německou knižní cenu. Od roku 2004 vede  studio literatury a divadla při  Univerzitě v Tübingenu 2013 působila jako kurátorka pro forum:autoren festivalu Literaturfest München.

Petr Borkovec (nar. 1970)
Básník, prozaik, redaktor, překladatel, dramaturg čtení v Café Fra, kurátor cyklu Tady a teď.  Svou tvorbou se řadí k předním autorům současné české poezie. Je nositelem Ceny Jiřího Ortena (1995), jihotyrolské Ceny Norberta C. Kasera (2002), německé Ceny Huberta Burdy (2002) a Prémie Tomáše Hrácha (2003; za překlad Oresteie, s M. Havrdou). Jeho nejnovějším titulem v češtině je loni vydaná sbírka Wernisch, německy vyšla r. 2014 sb. Milostné básně. Je spolueditorem ročenky Nejlepší české básně 2015.

TZ: ROZHOVOR ČESKÉ A NĚMECKÉ POEZIE ZAHÁJÍ GOETHE-INSTITUT FANTOMOVOU BOLESTÍ