Z Berlína do Bogoty – a zpátky přes Tokio a Kalkatu! 16 měst, 64 krátkých filmů a čtyři témata ze života velkých světových metropolí: ve sto osmdesáti vteřinách vznikají portréty měst, které nám ukazují, v čem jsme si podobní a co nás od sebe odlišuje.

Co hýbe městy a jak města sama žijí? V čem jsou totožná a kdy si protiřečí? Jak je v nich rozvržen čas a jak majetek? A jak asi vypadá jejich budoucnost?

Mladí novináři a filmaři skládají dohromady informace a dojmy z dvanácti měst, které v mezikulturním srovnání vytváří pestrý kaleidoskop globálních a urbánních situačních záběrů a vtiskávají tomu „jejich“ městu tvář.

„180 vteřin o městě” je společný projekt Goethe-Institutu a Německé novinářské školy (Deutsche Journalistenschule).

Z Berlína do Bogoty – a zpátky přes Tokio a Kalkatu! 16 měst, 64 krátkých filmů a čtyři témata ze života velkých světových metropolí: ve sto osmdesáti vteřinách vznikají portréty měst, které nám ukazují, v čem jsme si podobní a co nás od sebe odlišuje. více ...

Toggle On/Off

4 Série

Prostor a čas

Která místa ve městě jsou rušná? Která zvou, abyste se na nich zdrželi? V první sérii hledají filmoví tvůrci taková místa, která odporují razantním změnám ve městě. Jede se nahoru výtahem, metrem v podzemí. Filmaři doprovázejí protagonisty tam, kde začíná jejich den, a tam, kde noc nikdy nekončí.

Spolu – proti sobě

Jak spolu obyvatelé měst vzájemně vycházejí? Kde se shromažďují, jak vyjadřují svůj názor? Jak probíhá integrace? Kde město lidi naopak vylučuje? Ve druhé sérii se filmaři vydali tam, kde se obyvatelé města setkávají a solidarizují, ale také tam, kde se tvoří bojové linie. Narážejí na hádky a zlost, ale i na soucit a lidskost.

Sdílet a vyměňovat

Dokáže bohatství učinit lidi šťastnými, nebo naše budoucnost spočívá ve sdílení a ve výměně? Které tradiční formy sdílení a vyměny ve městech nacházíme? A jaké nové formy vznikají? Ať už jde o „car sharing“, „food sharing“ nebo o nejrůznější burzy, ve třetí sérii filmů prozkoumávají filmaři to, co jednotlivá města sdílí, i to, co si raději chtějí ponechat pro sebe.

Zítra

Jak vypadá město budoucnosti? Kde je už dnes futuristické a kde se v něm ještě drží relikty minulosti? Kde se už dnes ukazuje, jak budeme žít zítra? Co se dá předvídat, co můžeme plánovat? Jaké máme důvody k naději – a jaké k obavám? Ve čtvrté řadě projektu se filmaři ptají po městech zítřka.


Cizí

Musí být vlast bezpodmínečně lokalizovatelná? Kdy se člověk cítí ve vlastním městě cizí? Kdy se cítí být cizinec narozený? V páté řadě filmaři prozkoumávají pojem cizosti.

Móda

ruhované kalhoty nebo kalhoty na běhání? Kraťasy nebo pracovní zástěra? V šesté sérii nám filmoví tvůrci říkají, co je a není out. Doprovází módní nadšence i odpůrce.

Periferie

Na 180 minut ven z města! V sedmé sérii filmaři ignorují centrum a vedou nás do okrajových částí: do odlehlých předměstí, do začarovaných vnějších oblastí a na okraj – geograficky ale také společensky.

Toggle On/Off

16 měst

180 vteřin

Série 7 Periferie

Série 6 Móda

Série 5 Cizí

Série č. 4 Zítra

Série č.3 Sdílet a vyměňovat

Série č.2 Spolu – proti sobě

Série č.1 Prostor a čas