Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1)Přeskočit přímo k sekundární navigaci (Alt 3)Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

WEconomy
Ekonomický zázrak v internetu věcí

WEconomy: Když spotřebitelé nahrazují koupi sdílením a vlastnictví užíváním.
WEconomy: Když spotřebitelé nahrazují koupi sdílením a vlastnictví užíváním. | Foto (detail): © Adobe

S neologismem WEconomy se stáváme součástí nové, trvale udržitelné ekonomiky. O co konkrétně jde?

Od: Johannes Zeller

Hospodářský růst a globalizace byly dlouho považovány za ekonomický všelék: rostoucí ekonomika a levná výroba měly přinést blahobyt všem. Dnes však slabiny našeho globálního ekonomického systému vystupují stále více do popředí. Vytěžování pracovních sil a zdrojů, drancování životního prostředí a s tím spojené enormní škody posílily v posledních letech hlasy, které se zasazují o trvale udržitelný a zodpovědný ekonomický systém a požadují radikální změny. Tento postoj zastávají i stoupenci WEconomy. Nespoléhají se přitom na politická řešení a zákony, ale jsou přesvědčeni, že změnu budou iniciovat firmy. Nastal prý čas pro obchodní modely, které převezmou společenskou odpovědnost.

„my“ v centru pozornosti

Pod pojmem WEconomy rozumíme trvale udržitelný hospodářský systém založený na technologickém pokroku a podnikatelské tvořivosti. V podstatě jako reakce na konzumní ekonomiku posledních desetiletí představuje WEconomy hospodářství charakterizované úsporným využíváním zdrojů co se výroby a spotřeby týče, hospodářství, v němž spotřebitelé nahradili nákup sdílením a vlastnictví užíváním.
 
Zastánci této myšlenky jsou přesvědčeni, že transformace již začala, a to díky inovativním start-upům, jejichž obchodní modely urychlují pozitivní změny v sociální oblasti. Popsaný vývoj je možný díky internetu věcí (internet of things, zkráceně IoT), neboť start-upy jsou často založeny na aplikacích či interaktivních internetových komunitách.

Odborníci se shodují, že IoT je na nejlepší cestě k tomu, aby od základu změnil náš každodenní život. Scott Weiss, který investuje v Silicon Valley, přichází s vizí světa, „v němž se dveře otevřou, jakmile zaznamenají, že jsme nablízku“.
 
Zatímco některým strážcům osobních údajů nahání tato představa budoucnosti husí kůži, vidí v ní zastánci WEconomy potenciál pro zvýšení efektivity a trvale udržitelného rozvoje. S ohledem na vzrůstající význam internetu v každodenním životě popisují šest trendů, které se vyvinuly v posledních letech a které by mohly budoucí ekonomický systém od základu změnit.

šest kroků k lepšímu hospodářství

Namísto výrobního systému, který vyžaduje neustále se zvyšující příliv zdrojů, usiluje WEconomy o oběhové hospodářství, ve kterém lze výrobky donekonečna recyklovat. Řada start-upů tuto myšlenku již integrovala do svého obchodního modelu – příkladem mohou být architekti dánské firmy 3Xn využívající s pomocí robotů staré cihly pro nové stavební projekty. Úspora energie činí 95 procent. „Cradle to cradle design“ představuje další variantu přístupu, kdy je odpad v souladu s ekologickými principy znovu využíván jako surovina.
 
Druhý trend – souhrnně označovaný jako „funkční ekonomika“ – popisuje, jak jsou výrobky stále častěji nahrazovány službami. Spotřebitelé neplatí za produkt, ale za jeho funkci nebo výkon. Nejlepším příkladem je popularita aplikací pro sdílení automobilů (carsharing). Zákazníci zde platí za jednotlivé jízdy, nikoliv za vůz samotný. Díky carsharingu potřebuje společnost menší množství automobilů a jejich výroba a údržba tak tolik nezatěžují životní prostředí.
 
Třetí z trendů v oblasti WEconomy, biohospodářství, vidí potenciál v nejnovějších poznatcích molekulárních věd. Vědci vyvíjejí stále více biologických alternativ k fosilním palivům a chemickým materiálům. Od biologicky rozložitelných nátěrů na bázi mikrořas až po pneumatiky, k jejichž výrobě byl použit kaučuk z pampelišek – praktické příklady se najdou takřka ve všech průmyslových odvětvích. Tato alternativní řešení šetří přírodní zdroje a zatěžují životní prostředí mnohem méně než tradiční materiály.
 
Další složkou WEconomy je „collaboration“ – společné hospodaření. Spojí-li se několik firem, aby dosáhly společného cíle, z něhož budou mít prospěch všichni, pak spolupracují v duchu WEconomy. Úspěšným příkladem je německý start-up Too Good To Go. Prostřednictvím aplikace prodávají restaurace zbylé jídlo těsně před zavírací hodinou za sníženou cenu. Díky společnému postupu mají méně odpadu a vyšší příjmy. Ani ne tři roky po svém založení v roce 2015 start-up uvádí, že „zachránil“ 4 miliony porcí.
 
Asi nejznámější oblastí WEconomy je „sdílená ekonomika“ („sharing economy“). Díky sdílení mohou lidé svůj majetek efektivněji využívat. To ilustruje například sdílení bytových prostor formou AirBnB: Prostřednictvím této platformy mohou uživatelé pronajmout svůj byt turistům v době, kdy jsou sami na cestách. V důsledku toho zůstává celkově méně bytů neobývaných.
 
Poslední složkou WEconomy je trend k vlastní produkci. Ve věku 3D tiskáren a otevřeného zdrojového kódu (open source) je možné vyrobit si stále více produktů zcela bez pomoci investorů nebo průmyslových výrobních zařízení doma. 3D ekonomika zároveň mění spotřebitele ve výrobce a může tak snížit množství emisí CO2, které by jinak vznikaly v důsledku dlouhé přepravy.

na cestě k WEconomy

V mnoha směrech jsme již na nejlepší cestě k WEconomy. Stále více start-upů vyvíjí aplikace umožňující sdílení a spolupráci, 3D technologie jsou stále sofistikovanější a biohospodářství objevuje nové cesty pro ekologičtější výrobu. Především však podle studie auditorské a poradenské společnosti PWC využívá nové nabídky a možnosti stále více lidí a firem. Technologický pokrok ve formě internetu věcí (IoT) bude tento vývoj dále posilovat. Pokud se všechny popsané trendy budou rozvíjet a sílit, mohou přispět k ekologičtější podobě ekonomiky.  
Z příkladu AirBnB je však zároveň zřejmé, že nové nápady s sebou občas nesou také nové potíže: V některých městech se sdílení bytů stalo natolik lukrativním, že k rekreaci začaly být využívány celé byty a reálných bytových ploch je stále větší nedostatek. AirBnB tak vytváří nový sociální problém: Chudší obyvatelé jsou vytlačováni do okrajových částí města.