Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1)Přeskočit přímo k sekundární navigaci (Alt 3)Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Studium trvalé udržitelnosti v Německu
Od toxikologie po rozvoj turismu

Stále více studijních oborů sází na ochranu přírody a trvalou udržitelnost.
Stále více studijních oborů sází na ochranu přírody a trvalou udržitelnost. | Foto (detail): © Adobe

Nebylo by skvělé, kdybychom „zlepšování světa“ mohli prostě studovat? Tak jednoduché to bohužel není. V Německu ale už existuje řada studijních oborů z oblasti trvalé udržitelnosti, které se zlepšování světa hodně blíží. Přinášíme jejich výběr.

Od: Petra Schönhöfer

1. EkOTOXIkologie, UNIVERzita KOBLENZ-LANDAU

Ztroskotá tanker nebo vybuchne továrna: Co se stane, když do našeho životního prostředí unikne jed? Magisterský studijní obor v angličtině se zabývá vlivem chemikálií na přírodu. Spojuje v sobě environmentální chemii s toxikologií, ekologii, sociální vědy a environmentální ekonomii. Po absolutoriu se studentům otevírají možnosti kariéry na vědeckých pracovištích a ve výzkumných institucích, na úřadech a ministerstvech, v průmyslu nebo v poradenských firmách.

2. Obnovitelné zdroje energie, umwelt-campus birkenfeld / odborná vysoká škola trier

Větrná a solární energie, biomasa – sektor obnovitelných zdrojů energie zažívá boom. Cílem tohoto studijního oboru je proto vychovat budoucí průmyslové inženýry/inženýrky, kteří budou disponovat technickými, ekonomickými, právními a ekologickými znalostmi potřebnými pro tento sektor. Plus: Umwelt-Campus je jediným kampusem s nulovými emisemi na světě, protože veškerá spotřebovávaná elektřina a teplo pocházejí z výlučně obnovitelných zdrojů energie.

3. Civilní ochrana/ hazard control, vysoká škola aplikovaných věd hamburk

Naše společnost potřebuje kvalifikované odborníky, abychom dokázali předcházet ohrožením, jako jsou přírodní katastrofy nebo chemické havárie, nebo abychom na ně uměli adekvátně reagovat. Vedle inženýrského studia získávají studenti a studentky rovněž praktické schopnosti, které je kvalifikují k práci v oblasti civilní ochrany, řízení rizik a požární ochrany.

4. Environmentální přírodní vědy, univerzita albrechta ludwiga freiburg

Obsahem tohoto studijního oboru jsou voda, půda, vzduch, les, krajina a životní prostředí vytvořené člověkem. Obor spojuje vzdělání v oblasti environmentální biologie, chemie, fyziky a práva. Studenti najdou uplatnění v oborech spjatých s novou energetikou, v oblasti soukromé i úřední ochrany přírody a životního prostředí, ale také v projektových kancelářích a v průmyslových podnicích.

5. Udžitelná zemědělská věda a věda o výživě, vysoká škola ekonomie a životního prostředí nürtingen-geislingen

Světová populace roste a je třeba ji živit. V centru pozornosti tohoto studijního oboru proto stojí globální zajištění potravin, klimatická změna, ochrana životního prostředí a zvířat. Studenti hledají způsoby trvale udržitelné produkce, zpracování a distribuce potravin, biosurovin a energie. Uplatnění mohou nalézt v potravinářství, u bank a poradenských firem, ale i u organizací a zájmových svazů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

6. Udržitelný design, ecosign / vysoká škola alanus alfter

Od jednorázového kelímku bez plastu po odbyt drobného umění z rozvojových zemí: jedná se o studijní obor pro odborníky na produktový a komunikační design budoucnosti. Studenti ve spolupráci s Akademií designu Kolín nad Rýnem získávají kreativní, řemeslné a estetické dovednosti designérů, ale zároveň studium zahrnuje i ekologický, ekonomický, sociální a kulturní rozměr. Studium je zpoplatněno.

7. Udržitelný rozvoj turismu, vysoká škola heilbronn

Lidé nikdy nebyli mobilnější než dnes, jenže cestování má ohromný dopad na životní prostředí a společnost. Na Vysoké škole Heilbronn studenti turismu absolvují vedle předmětů zaměřených na veřejný sektor, management, zeměpis a právo i předměty s tematikou udržitelnosti. Po absolutoriu najdou uplatnění u turistických svazů, mezinárodních organizací zaměřených na pomoc nebo v managementu národních parků.

8. Interkulturní komunikace, technická univerzita chemnitz

Skypujeme s indickými kolegy, v polední přestávce chodíme na sushi nebo si na služební cestě v Istanbulu povídáme o americké hudbě. Do které kultury tedy vlastně patříme? V Chemnitzu jde o struktury vytvářející identitu. Studenti se seznamují s mechanismy kultury, jazyka, digitální komunikace, mobility, ale i rasismu. Studiem různých kulturních perspektiv získávají kompetence pro působení v managementu nebo PR odděleních mezinárodních firem.

9. Městská ekologie, technická univerzita berlín

Jak vypadá atraktivní město budoucnosti? V zelených městech se nejen žije lépe, ale především jsou i perspektivnější pro budoucnost. Studenti by se měli stát odborníky, jak koncipovat ekologický a udržitelný rozvoj měst. Magisterský studijní obor proto spojuje environmentální výzkum s vědami o plánování a environmentálními technologiemi.

10. Hospodářství a etika / social business, univerzita vechta

Chudoba, globální nerovnost a změna klimatu představují pro světovou populaci velké problémy, ale světové trhy je často spíše zhoršují, než řeší. Ve Vechtě proto studenti studují vedle základů podnikové a národohospodářské ekonomie i podnikatelskou etiku a společenskou odpovědnost firem. Měli by se naučit, jak propojením ekonomického myšlení a společenské angažovanosti sladit odpovědnost a úsilí o dosažení zisku.