Ricarda Junge
Die komische Frau

 © S. Fischer Duchové minulosti nenalézají klid. Objevují se v lidské podobě či jako beztvaré stíny a vynořují se zcela znenadání z ničeho. Dvacet let po pádu NDR se zabydlují nad Berlínem. Lena a její přítel Leander, kterým je něco málo přes třicet, patří ke kreativnímu prekariátu. Spolu se svým synem Adrianem se stěhují z Hamburku do Berlína do jedné z oněch reprezentativních staveb z období stalinismu nedaleko Třídy Karla Marxe, které byly za časů NDR vyhrazeny pouze pro skalní komunisty. Mondénní „zápaďáci“ přitahovaní atmosférou „Východu“ si zde vytvářejí domov. Během hospodářské krize bere láska zasvé a Leander domácnost opouští. Od tohoto okamžiku začíná chlapec mluvit o podivné ženě, kterou kromě něho nikdo nevidí. Na matku je toho čím dál více, každodenní úkoly i nejjednodušší úkony jsou nad její síly a stále více se zaplétá do pavučiny utkané ze strachu a závislosti. 

Ricarda Junge (*1979) studovala nejdříve práva, pak na Německém literárním institutu v Lipsku a nakonec teologii. Za svůj debut Silberfaden (Stříbrná nit) obdržela roku 2003 Grimmelshausenovu cenu pro mladé tvůrce. V roce 2014 vyšel její nejnovější román Die letzten warmen Tage (Poslední teplé dny). Vedle své literární práce píše Ricarda Junge novinové sloupky a vede semináře, kde vyučuje psaní.

Junge, Ricarda: Die komische Frau. Román.
Nakladatelství S. Fischer, Frankfurt am Main 2010
ISBN: 9783100393296
188 stran

Titul v katalogu knihovny Goethe-Institutu Praha