Ferdinand von Schirach
Schuld

  © Piper Sadistický manžel léta trýznící svou ženu je nakonec sám zabit ve spánku. Muž dostává k Vánocům místo nástupu do vězení nové zuby. Chlapec je ve jménu iluminátů takřka umučen k smrti. Počestní hudebníci dechové kapely zničí život dívky, aniž by za to byť jen jediný z nich musel pykat. Kdo je pachatel a kdo oběť? Kudy vede dělicí čára mezi dobrem a zlem? Zločinci nejsou prostě zločinci, protože jsou zločinci. Zločinci se stali. A jak? O tom vyprávějí krátké příběhy advokáta Ferdinanda von Schiracha. Jde o všechno – jen ne o vinu či hledání viníka. Schirach spíše věcně a přesným jazykem zaznamenává události, jež by sotva mohly být tragičtější a občas fraškovitější.

Ferdinand von Schirach (*1964) působil 20 let jako obhájce ve věcech trestních až do doby, kdy ve svých 45 letech vydal svou první knihu Verbrechen (Zločin, 2009), která se záhy dostala do žebříčku nejlépe prodávaných titulů. Filmové zpracování krátkých povídek pod titulem Schuld nach Ferdinand von Schirach (Vina podle Ferdinanda von Schiracha) vysílala v roce 2015 s velkým úspěchem televizní stanice ZDF. Schirach byl také autorem scénáře pro jedinečný experiment týkající se televizního filmu Terror – Ihr Urteil (Teror – Váš rozsudek) z roku 2016, v němž diváci mohli rozhodnout o vině či nevině jednoho důstojníka. 

Schirach, Ferdinand von
Schuld
Nakladatelství Piper, München/Zürich 2010
ISBN: 9783492054225
199 stran

Titul v katalogu knihovny a v e–knihovně Onleihe Goethe-Insitutu Praha