Thomas Brussig
Am kürzeren Ende der Sonnenallee

Východní Berlín. Začátek 80. let. V samém sousedství Berlínské zdi, na kratším konci Sluneční třídy, bydlí Miki Kuppisch. Když vychází z domovních dveří, slyší výkřiky školních tříd ze Západu doléhající z vyhlídkové plošiny: „Koukej, pravej Výchoďák!" Miki má ale jinou starost: Miriam. To je široko daleko nejhezčí děvče, bohužel ale již zadané. Dobývání krásky díky vynalézavosti a dlouhé výdrži, ale také každodenní život v NDR, který by bez hudby Jimiho Hendrixe byl pro Mikiho a jeho přáteleé nejspíš méně snesitelný, jsou líčeny úžasně groteskním způsobem.

Thomas Brussig (*1964) se narodil ve východním Berlíně. Po různých zaměstnáních (mimo jiné umýval talíře a provázel turisty) a jednom předčasně ukončeném a druhém úspěšně zakončeném studiu debutoval v roce 1991 románem Wasserfarben (Vodové barvy). Roku 1995 vyšel jeho román Helden wie wir (Hrdinové jako my), který byl přeložen do řady jazyků a úspěch slavila i adaptace pro divadlo. Jeho třetí román Am kürzeren Ende der Sonnenallee (Na kratším konci ulice) se roku 1999 rovněž stal bestsellerem a film Sonnenallee (Eastie Boys / Sluneční ulice) nejúspěšnějším německým filmem roku.  Thomas Brussig žije jako spisovatel na volné noze v Berlíně.


Brussig, Thomas
Am kürzeren Ende der Sonnenallee
Nakladatelství Volk und Welt, Berlin 1999
ISBN: 3353011684
156 stran

Titul v katalogu knihovny a v e–knihovně Onleihe Goethe-Institutu Praha