Tematický prostor
Budoucnost teď!

Tematický prostor Budoucnost teď! © Goethe-Institut/Anna Pleslová

Oteplování Země, vymírání druhů a extrémní výkyvy počasí patří k nejpalčivějším problémům dnešní doby. Jak může každý z nás spoluutvářet udržitelnou budoucnost? Přispějte svými nápady do našeho tematického prostoru!Otestujte se!
Životní styl a konzumTrvalá udržitelnost ve městě


Udržitelné cestování
Odkazy k tématu