Učte se německy online

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London/Sinah Grotefels, Heike Sinn

 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London/Sinah Grotefels, Heike Sinn

 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London/Foto: Sinah Grotefels, Fiona Hart

 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London/Sinah Grotefels, Heike Sinn

Učte se německy online – kdykoli, kdekoli a ve skupině!

Díky skupinovému kurzu Goethe-Institutu DEUTSCH ONLINE můžete výuku němčiny flexibilně přizpůsobit svým časovým možnostem a učit se nezávisle na místě. Přesto se neučíte sami, ale v malé skupině 6 až 15 účastníků. Německý jazyk si budete osvojovat a procvičovat rozmanitými způsoby na základě situací z každodenního života. Minimální věk: 16 let.


Skupinový kurz DEUTSCH ONLINE nabízíme pro jazykové úrovně A1-1, A1-2, A2-1 a A2-2. Díky tomuto typu kurzu docílíte během krátké doby žádoucích učebních pokroků:
 1. Během celého kurzu Vám jsou k dispozici dva tutoři, kteří Vám poskytují pravidelnou zpětnou vazbu a individuální učební tipy. Naši tutoři jsou kvalifikovanými lektory a v případě dotazů je můžete kontaktovat přes fórum na výukové platformě.
 2. Pracujete s interaktivním výukovým programem. Pomocí profesionálních cvičebních materiálů a nejmodernější metodiky si procvičujete čtení, psaní, mluvení a poslech v německém jazyce. Spolu s ostatnimi účastníky kurzu vypracováváte rozmanité kooperativní úkoly na výukové platformě Goethe-Institutu.
 3. V rámci až čtyř online setkání hovoříte se svými tutory, můžete si vyměňovat informace s ostatními účastníky skupiny a procvičujete si mluvení a ústní projev.
 4. Kurz trvající maximálně tři měsíce Vám poskytuje možnost učit se skutečně intenzivně, a je tedy optimální přípravou pro následné absolvování mezinárodně uznávané zkoušky Goethe-Zertifikat.
 5. Mezinárodní složení skupiny účastníků obohacuje kurz o mezikulturní výměnu, čímž zajišťuje rozmanitý zážitek z výuky.
Jako zákazník Goethe-Institutu můžete navíc bezplatně využívat naši on-line knihovnu (Onleihe). Kromě toho máte k dispozici i bezplatnou nabídku Goethe-Institutu, například komunitu Deutsch-für-Dich, kde si můžete procvičovat němčinu se studenty Goethe-Institutů po celém světě, nebo řadu aplikací a her.

Online skupinový kurz můžete absolvovat na těchto jazykových úrovních:
 • A1-1 (poloviční úroveň)
 • A1-2 (poloviční úroveň)
 • A2-1 (poloviční úroveň)
 • A2-2 (poloviční úroveň)
Po absolvování jazykového kurzu obdržíte od Goethe-Institutu potvrzení o účasti.

TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY
 • Mac, iPad, tablet, počítač nebo notebook
 • headset s mikrofonem
 • stabilní internetové připojení, v případě WiFi s dostatečnou šířkou pásma, především pro virtuální prezenční výukové jednotky
Zde můžete otestovat, zda je Vaše internetové připojení dostačující:
Speedtest pro Deutsch online

JAZYKOVÉ PŘEDPOKLADY

Pro kurzy na úrovni A1-1 není zapotřebí žádná předchozí znalost. U zájemců o vyšší jazykové úrovně, kteří se na Goethe-Institutu ještě němčinu neučili nebo absolvovali kurz před více než 6 měsíci, individuálně stanovíme jejich jazykovou úroveň.

ONLINE ROZŘAZOVACÍ TEST

Písemný rozřazovací test lze po zadání chráněného hesla absolvovat online. Chcete-li o něj zažádat, kontaktujte prosím:
 kurzy-prag@goethe.de

E-mailem Vám pošleme heslo určené pouze Vám a odkaz na online test. Své osobní heslo můžete použít pouze jednou. Výsledky jsou nám automaticky zaslány k vyhodnocení.

OBJEM VÝUKY

U kurzu trvajícího 12 týdnů odpovídá objem výuky cca 60-70 hodinám, tzn. přibližně pěti až šesti hodinám týdně.
 
Kromě čtyř virtuálních prezenčních výukových jednotek v rámci 12týdenního kurzu, které jsou nabízeny v pevně stanovených termínech, si mohou účastníci kurzu plánovat čas zcela individuálně. K tomu, abyste úspěšně zpracovali jednotlivé úkoly, měli užitek z otázek/odpovědí na fóru, mohli případně ještě včas doplnit či přepracovat obsah a aktivně a odpovídajícím způsobem se zapojili do přípravy virtuálních setkání, je ovšem zapotřebí určitá sebedisciplína a relativně pravidelná práce.

STRUKTURA KURZU

Kurz kombinuje různé výukové formy:
 1. Samostatná práce ve výukovém programu (virtuální učebnice); obsahuje učivo příslušné jazykové úrovně, dává automatický feedback

  Asynchronní skupinové úkoly na výukové platformě Goethe-Institutu; úkoly prohlubují konkrétní témata z oblasti reálií, účastníci kurzu vypracovávají úkoly ve skupinách, nemusí však být online ve stejnou chvíli.
 2. Tutoři sledují práci ve výukovém programu, poskytují k němu navíc pravidelný feedback a mohou přidávat dodatečné cvičební materiály. 

  Úkoly k zaslání: Každý týden je nutné samostatně vytvořit krátký text, který opraví tutor. Účastníci se tak od začátku učí psát e-maily nebo jiná krátká písemná sdělení. Navržená témata navazují na témata výukového programu a prezenčních setkání. Texty opravené tutorem představují osobní zpětnou vazbu k učebnímu pokroku a zahrnují množství tipů a vysvětlení.
 3. Synchronní prezenční setkání v Adobe, během nichž je prohlubován obsah jednotlivých úkolů. Jsou ideální příležitostí k uplatnění jazyka v ústní komunikaci mezi účastníky kurzu a tutory již od prvního týdne. Celkem se jedná o čtyři setkání (12týdenní kurz), která si žádají přítomnost všech účastníků a konají se vždy v sobotu dopoledne.

  Kurz je zahájen virtuálním úvodním setkáním, při němž obdržíte všechny nezbytné informace o kurzu a seznámíte se s výukovým programem i výukovou platformou. Při následujících setkáních si procvičíte ústní projev prostřednictvím krátkých dialogů, prozkoumáte nejdůležitější gramatické struktury a budete se věnovat tématům z oblasti reálií

Účastníci obdrží potvrzení o účasti na kurzu, pokud vypracují 70 procent obsahu výukového programu, účastní se 75 procent virtuálních prezenčních hodin a splní písemné úkoly na výukové platformě.

Kromě toho mají účastníci možnost přihlásit se na zkoušku Goethe-Zertifikat; tato zkouška je zpoplatněna a není zahrnuta do nabídky online skupinového kurzu.


Naše řada on-line kurzů "Deutsch Online" pro jazykové úrovně A1-A2 je pro Vás tím pravým řešením! Učíte se svým vlastním tempem na základě zajímavých cvičení, která byla vytvořena odborníky a krok za krokem na sebe navazují. Začátečníkům i pokročilým nabízíme rozmanitou nabídku. Tak neváhejte a přidejte se!

Chci vyzkoušet zdarma!

Přihlaste se na nejbližší kurz!

Úroveň: A1-1
Začátek kurzu: 14. 4. 2020
Konec kurzu: 4. 7. 2020
Uzávěrka přihlášek: 7. 4. 2020
Cena: 7.900,00 Kč
Chci se přihlásit!
Úroveň: A1-1
Začátek kurzu: 14. 4. 2020
Konec kurzu: 4. 7. 2020
Uzávěrka přihlášek: 7. 4. 2020
Cena: 7.900,00 Kč
Chci se přihlásit!
Úroveň: A2-1
Začátek kurzu: 14. 4. 2020
Konec kurzu: 4. 7. 2020
Uzávěrka přihlášek: 7. 4. 2020
Cena: 7.900,00 Kč
Chci se přihlásit!

Úroveň: B1-1
Začátek kurzu: 14. 4. 2020
Konec kurzu: 4. 7. 2020
Uzávěrka přihlášek: 7. 4. 2020
Cena: 7.900,00 Kč
Chci se přihlásit!

Úroveň: B1-2
Začátek kurzu: 14. 4. 2020
Konec kurzu: 4. 7. 2020
Uzávěrka přihlášek: 7. 4. 2020
Cena: 7.900,00 Kč
Chci se přihlásit!