Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Chtěl/a byste ...

  • se ucházet o práci au-pair v Německu;
  • doklad o jazykových znalostech pro získání víza k následování manžela/manželky;
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni A1;
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje zcela jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...

  • se dokážete jednoduchým způsobem dorozumět s lidmi, kteří mluví pomalu a zřetelně;
  • dokážete pochopit a používat známé, běžně a často užívané výrazy a jednoduché věty (např. informace o vlastní osobě a rodině, o nakupování, o práci, o bližším okolí);
  • umíte představit sebe i ostatní a klást jiným lidem otázky týkající se jejich osoby – např. kde bydlí, které lidi znají nebo které věci mají.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdete modelové věty k procvičování online s možností bezbariérového přístupu a interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 se dozvíte zde: