Goethe-Zertifikat A2

Chtěl/a byste ...

  • prokázat jednoduché znalosti němčiny
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni A2
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat A2 je zkouška z němčiny pro dospělé. Předpokládá základní jazykové znalosti a odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...

  • rozumíte větám a často užívaným výrazům v každodenních situacích a umíte je použít.
  • se dorozumíte v jednoduchých, rutinních situacích, v nichž se jedná o výměnu informací o běžných a důvěrně známých tématech.
  • umíte jednoduchými prostředky popsat svůj původ a vzdělání, přímé okolí a věci související s bezprostředními potřebami.

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdete modelové věty k procvičování online s možností bezbariérového přístupu a interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat A2 se dozvíte zde: