Seminář
Naučit se učit němčinu

DLL
© Goethe-Institut/Sonja Tobias

Modul 8: Němčina pro děti

Goethe-Institut

Goethe-Institut in Prag nabízí na jaře 2019 kromě základního modulu DLL 5 poprvé také nový modul DLL 8: „Němčina pro děti“. Toto kombinované další vzdělávání, které zahrnuje fáze prezenčního studia a online fáze, je vhodné pro vyučující, kteří vyučují děti (školka a první stupeň základní školy) a kteří mají možnost realizovat projekt analýzy praxe ve výuce dětí.
 
 
Obsah DLL 8
 
Děti se učí jinak než mládež nebo dospělí. Vychovatelky a vychovatelé i vyučující na prvním stupni základní školy proto potřebují speciální znalosti pro výuku němčiny jako cizího jazyka, aby mohli výuku realizovat tak, aby odpovídala potřebám dětí. Tento modul se zabývá zejména těmito otázkami: Jak si děti osvojují mateřský jazyk a jaký význam to má pro výuku dalších jazyků? Které základní dovednosti si děti mají osvojit ve výuce cizích jazyků? Jaké aktivity, pracovní formy a materiály jsou vhodné pro menší děti? Jak můžeme pozorovat, dokumentovat a hodnotit úroveň znalostí dítěte?
 
Struktura kurzu
Kurz začíná úvodním týdenním studiem online, během něhož se seznámíte s výukovou platformou i s obsahem kurzu nadcházejících týdnů.
 
V následujících devíti týdnech budete v rámci samostudia zpracovávat materiály na výukové platformě Goethe-Institutu. Přitom budete mít možnost vzájemně komunikovat s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu a získáte zpětnou vazbu od našich lektorek DLL.
 
Po devíti týdnech se bude v Goethe-Institutu v Praze konat jednodenní prezenční seminář, v rámci kterého budete mít příležitost pod odborným vedením naplánovat projekt analýzy praxe (Praxiserkundungsprojekt, PEP) v malé skupině s ostatními účastnicemi a účastníky. Tento projekt pak budete realizovat ve vlastní výuce.
 
V závěrečném prezenčním semináři pak představíte svým kolegyním a kolegům svůj projekt analýzy praxe (PEP), který jste předtím společně vypracovali, a budete diskutovat o jeho výsledcích. Budete zde mít také možnost reflektovat své zkušenosti s učením v rámci dalšího vzdělávání a sdílet je se skupinou.
 
Zpracování modulů DLL pro Vás bude přínosné zejména tehdy, pokud už učíte, máte zkušenosti s výukou resp. pokud absolvujete praxi nebo hospitace ve výuce němčiny.
 
Časový rozsah dalšího vzdělávání
14 týdnů, cca 100 hodin
 
Jazyková úroveň
Předpokladem pro zpracování základních jednotek kurzu Naučit se učit němčinu (DLL) je úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR).
 
Potvrzení o účasti
Po absolvování kurzu vydá Goethe-Institut pro všechny jednotky DLL potvrzení o účasti (předpokladem pro jeho vystavení potvrzení, že jste zpracovali 75 % úkolů na příslušný modul DLL, že jste realizovali a zdokumentovali projekt analýzy praxe (PEP).


 
Termíny
 
DLL 8: Němčina jako cizí jazyk

Online-úvodní týden
(6 hodin)  
po, 21.01. – ne, 27.01.2019
Úvodní seminář Moodle pá, 25.01.2019, 14 - 16 hod
Online-fáze samostatného učení
(9 týdnů)  
po, 28.01. – pá,  22.03.2018
Prezenční fáze 1
(Praha)  
pá, 22.03.2019, 10 - 16 hod
Online-fáze samostatného učení
(2 týdny)  
po, 25.03. – ne, 07.04.2019
Projekt na analýzu praxe
(2 týdny) 
po, 08.04. – čt, 03.05.2019
Prezenční fáze 2
(Praha)           
so, 04.05.2019
   
Účastnický poplatek: 500,- CZK
Náklady spojené s dopravou do Prahy a s případným ubytováním v Praze během obou prezenčních akcí nesou účastnice a účastníci sami.

Přihláška a informace:
V termínu 08.01.-11.01.2019 nabízíme podrobné telefonické nebo osobní konzultace. Svou žádost o schůzku prosím adresujte na adresu Sarka.Stellnerova@goethe.de

Formulář přihlášky pro nové zájemce:
Formulář přihlášky pro absolventy dosavadních seminářů DLL:
Uzávěrka přihlášek: 14.01.2019
 
Přihlášky posílejte prosím na: Sarka.Stellnerova@goethe.de

Kontakt
Dorothee Winnen
Referentka pro spolupráci ve vzdělávání
Tel: + 420 221962-270
Fax: + 420 221962-250
Dorothee.Winnen@goethe.de

Detaily

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1