Materiály k rané výuce němčiny

Následující materiály si můžete objednat přímo u nás v Goethe-Institutu nebo si je můžete půjčit v naší e-knihovně.
Thomas.Freundorfer@goethe.de

Děkujeme za pochopení, že tyto materiály můžeme rozesílat pouze učitelům v České republice.

 

18 krátkých filmů z „Vysílání se slonem" na televizní stanici WDR hravým způsobem předává zajímavé poznatky o ovoci, žábě, mývalovi a lidském obličeji. Jedná se o malé animované filmy nebo o přírodovědné filmy, jež jsou jazykově náročnější.

Materiál je vhodný jako úvod do tématu, stejně tak jako možnost opakovat si určité sémantické oblasti nebo gramatická témata. Jednotlivé filmy poskytují rozsáhlý studijní obsah, například práci s obličejovými rysy nebo „vývoj žáby“ a film „jak vzniká jablko“. Než žáci přejdou ke čtyřem filmům o mývalovi, je jim k předběžnému jazykovému úvodu doporučena kniha „Medvídek mýval Knacks“.


Seznam filmů
I. Téma – ovoce
 • Barevná sprcha – miska na ovoce (1’28)
 • Exotické ovoce (3’29)
 • Talentová show: co je žluté a sladké? (2’05)
 • Talentová show pomeranč (1’57)
 • Dobrodružná cesta: jahoda (1’39)
 • Dobrodružná cesta: třešeň (1’30)
 • Kolik plátků má mandarinka? (3’29)
 • Melena dělá ovocný salát (4’07)
 • Jak vzniká jablko (3’25)
II. Téma – žába
 • Žabí věž (1’57)
 • Metcalfova zelená žába u rybníka (1’37)
 • Žabí vývoj (2’50)
III. Téma – mýval
 • Wamba a Wamba, mývalové 1: Narození 4‘41
 • Winnie a Wamba 2: Výlet traktorem (4’48)
 • Winnie a Wamba 3: V noci ve vesnici (4’39)
 • Wamba 4: Rybář (5’00)

IV. Téma – obličej

 • Porovnávání obličeje – portrét (1’37)
 • Obličej v zrcadle (1’02)

Filmy si můžete půjčit v naší e-knihovně.

Vysílání se slonem, DVD
Učební úroveň: A1 – B1

Chcete-li se podívat na tyto materiály, najdete jeden exemplář v naší knihovně.

Omalovánky ke stažení najdete zde.


Autor: Goethe-Institut
Rok vydání: 2012

32 z části velmi krátkých filmů ze sedmi tematických oblastí, které se hodí jako úvod do abecedy, slovní zásoby nebo fonetiky (např. prostřednictvím písniček), ale obsahují také náročnější témata (svět zvířat, pokusy aj.). Dva filmy na tomto DVD jsou v angličtině a lze je dobře využít také v němčině nebo v bilingvální výuce.

Seznam filmů a učební látky:

I. Abeceda
S obrázky a zvuky ke konkrétnímu písmenu a psanému projevu (A1)
 • Písmena B C D E F G K L R T
II. Téma Pexeso
Obrázkové kartičky k danému tématu/Slovní zásoba názorně (A1)
 • Kočka
 • Vodní zvířata
 • Potřeby na malování
 • Kostka
III. Téma Zvířata
Odborné filmy o přírodě (B1)
 • Plch
 • Surikata
 • Delfín
 • Kocour Garfield
IV. Písničky a hlásky k učení němčiny
Zažít zvuky zvířat a rytmus (A1/A2)
 • Tři malé rybky (od Roberta Metcalfa)
 • Bratře Kubo (Kočičí sbor)
 • Jak dělá kohout?
 • Tleskací cvičení s míčem
V. Znalostmi k chytrosti
Zajímavosti s jazykovými strukturami (A2/B1)
 • Rodina Müllerových na pikniku
 • Julia je velká – nebo malá?
 • Vyrobit si křídu
VI. Nejdřív angličtina – pak němčina
Filmy v angličtině (A1/A2)
 • David and Red: David the cat
 • David and Red: Looking at the stars
VII. Čas od času
Krátké ochutnávky němčiny (A1/A2)
 • Dvě housenky v jablku
 • Kaktusová housenka
 • Händchen rybaří
 • Dobrodružná cesta míčem
 • Švihadlo

Filmy si můžete půjčit v naší e-knihovně.

Vysílání se slonem, DVD
Učební úroveň: A1 – B1

Chcete-li se podívat na tyto materiály, najdete jeden exemplář v naší knihovně.

Omalovánky ke stažení najdete zde.


Autor: Goethe-Institut
Rok vydání: 2014

K osmi tematickým oblastem je zde téměř 135 minut filmového požitku, který se hodí do výuky němčiny v raném školním věku (A1 až B1). Těžiště tvoří filmy o přírodě a zvířatech, ale některé jsou také o jednoduchých pokusech, které lze napodobit, a některé s Davidem& Redem jsou anglicky. Také jsou zde filmy, které doplňují první a druhý díl DVD Vysílání se slonem. Nabídku doplňují filmy o lesní školce a o sociálním chování dětí.


Seznam filmů a učební látky:

I. Abeceda

S obrázky a zvuky ke konkrétnímu písmenu a psanému projevu (A1)
 • Písmena H a I
II. Téma Hudba
Setkání s hudebními nástroji
Zpívání krátkých písniček a postupné zkracování, až je zazpívá i ten poslední
Malé zvukomalby a pohyb
 • Trumpeta a svíčka (A2)
 • Robert Metcalf: Nejkratší písnička na světě (A1)
 • Mluvený zpěv: picke-packe-pocke (A1)
III. Téma Zvířata
Odborné filmy o přírodě, např. jako příprava před návštěvou zoo (A2-B1)
 • Stanice tuleňů
 • Jak startuje labuť?
 • Jak skáče žába?
 • Kolik mléka dává kráva?
 • Co všechno dělá slon se svým chobotem?
 • Čapí vesnice Rühstädt
 • Jaké zvíře spí na jedné noze?
 • Svišti
 • Let čmeláka
IV. Příroda
Experimentovat, dívat se, pozorovat (A1-B1)
 • To je řeka
 • Pomeranč
 • Zrychleně: takhle rostou fazole
V. Děti v každodenním životě
Kdo jsem a co umím – každodenní otázky (A1-A2)
 • Dětský kvartet: čtyři děti se představují
 • Miriam jde navštívit sousedku
 • Lesní školka
 • Pes před supermarketem
VI. Nejdřív angličtina, pak němčina – s Davidem a Redem
Filmy v cizím jazyce neboli s minimem jazyka a s velkou zábavou (A1)
 • Flétna
 • Naopak
 • Kuchyňská hudba se skleničkami
 • Žízeň
 • Pískání
VII. Pokusy
K napodobení a k hloubání
 • Trik s kancelářskou sponkou “Duch láhve” s Tanjou a Andrém
 • Trik s kancelářskou sponkou s Ferrisem
 • Láhev
 • Chůze na chůdách (s Tanjou a Andrém)
VIII. Tělo
Filmy s minimem řeči a s mnoha možnostmi k vyzkoušení a pohybu (A1)
 • Mnoho různých nosů
 • Hýbat ušima
 • Žonglování s časovou lupou
 • Skok přes kozu

Filmy si můžete půjčit v naší e-knihovně.

Vysílání se slonem, DVD
Učební úroveň: A1 – B1

Chcete-li se podívat na tyto materiály, najdete jeden exemplář v naší knihovně.
 
Omalovánky ke stažení najdete zde.


Tento pestrý soubor materiálů obsahuje jako základ podrobnou instruktáž, ve které jsou všechny učební jednotky jasně strukturované a rozčleněné do malých kroků. U každé jednotky je popsáno téma, obsah a učební cíle. S použitím konkrétních řečových prostředků a předpokládaných, přesně řízených reakcí žáků mohou pak vedoucí kurzu na základě doprovodných materiálů k příslušné učební jednotce svou výuku přesně naplánovat a realizovat.

Bližší informace naleznete na:
www.goethe.de/kiga

Soubor materiálů zahrnuje:
 • 1 instruktáž pro učitele
 • 1 CD pro vedoucí/ vedoucího kurzu
 • 1 CD pro děti
 • 1 maňásek zajíčka Hans Hase
 • mnoho plakátů a obrázků různých formátů
 • úkolové listy
 • omalovánky a vystřihovánky

Vydavatel: Goethe-Institut e. V.
Autorky: Dr. Edit Morvai, Bernadett Veress
Realizace: Goethe-Institut Budapest

Děkujeme za pochopení, že tyto materiály můžeme rozesílat pouze učitelům v České republice.

Objednávky:
Thomas.Freundorfer@goethe.de

Chcete-li se podívat na tyto materiály, najdete jeden exemplář v naší knihovně.


Tento materiál se hodí pro divadelní projekt, který lze secvičit ve výuce, během dodatečných hodin v divadelním kroužku nebo se také může jednat o projekt prostupující několika předměty (hudební a výtvarnou výchovou). Žáci si během projektu zlepšují nejen jazykové, ale také sociální a individuální dovednosti.

Vedoucí projektu a autorky: Edit Morvai a Berndett Veress, Goethe-Institut Budapešť
Produkce: Niko Hamm a Hildegard Kirchner

Učební materiál pro 8-10leté žáky
Výchozí jazykové znalosti: A2

Obsah
4 doprovodné sešity:
 • Instruktáž k realizaci projektu
 • Text a režie
 • Hudba a choreografie
 • Kulisy a kostýmy
Mediální soubor:
 • CD s písničkami z muzikálu
 • CD s playbackovou verzí, zvukovými efekty a nahrávkou textu
 • DVD s příkladem realizace a natočenými zkouškami
Děkujeme za pochopení, že tyto materiály můžeme rozesílat pouze učitelům v České republice.

Objednávky:
Thomas.Freundorfer@goethe.de

Chcete-li se podívat na tyto materiály, najdete jeden exemplář v naší knihovně.
 

 Deskové hry lze ve výuce cizích jazyků dobře používat k procvičení a upevnění učiva. Nabízejí v hodině obměnu a napětí a slouží také k uvolnění atmosféry.

Většina her funguje na základě stejného principu a tak není třeba složitého vysvětlování. Začíná se na startovacím poli a když hráč dojde do cíle jako první, stane se vítězem. Desková hra je rozdělena na jednotlivá pole. Hráč hází kostkou a pokouší se přeskočit pole, která znamenají smůlu, a naopak se snaží dostat se na pole, která přinášejí štěstí. Pro výuku cizích jazyků jsou důležitá tzv. zážitková pole, na kterých je třeba splnit nějaký úkol, aby hráč mohl pokračovat dále.

Desková hra s Hans Hasem byla vytvořena proto, aby bylo možné opakovat učební obsahy programu Němčina se zajíčkem Hans Hase v mateřských školách a předškolních zařízeních – buď na konci kurzu nebo po delší pauze. Hra je vhodná také pro celé dětské skupiny. V tom případě hraje více dětí se stejnou figurkou.

Hans Hase – Desková hra
 

Materiály se uplatní při práci na jednotlivých stanicích, což mohou být např. různě rozestavěné stoly ve třídě, u kterých žáci vlastním tempem řeší různé úkoly, a to buď individuálně, ve dvojicích nebo skupinách. Materiály lze integrovat i do běžné výuky. Zajíček Hans je všude tam, kde je nutné zopakovat a upevnit slovní zásobu k tematickým okruhům zvířata, oblečení nebo například i slovíčka k vlastní osobě.

Na úvod k tématu je bezpodmínečně nutné podrobně si prostudovat přiložený malý sešit pro učitele, protože ještě před tím, než lze děti nechat pracovat na jednotlivých stanicích, je nutné uvážit, v jakém časovém, prostorovém a obsahovém rámci může taková práce vést k úspěchu.

V rámci přípravy je také nutné nachystat si jednotlivé vystřihovací archy a okopírovat pracovní listy. Vhodné jsou jak produktivní a receptivní aktivity, tak i interakce.

Kdo zná zajíčka Hans Hase už z mateřské školy, může zde navázat na své zážitky s ním. V každém případě je užitečné použít v souvislosti s tímto souborem materiálů také maňáska zajíčka Hans Hase. Příjemnou zábavu!

Děkujeme za pochopení, že tyto materiály můžeme rozesílat pouze učitelům v České republice.

Objednávky:
Thomas.Freundorfer@goethe.de

Chcete-li se podívat na tyto materiály, najdete jeden exemplář v naší knihovně.

Ke stažení zde: Vystřihovánka