Přihláška Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

Kurzy EU v rámci programu Europanetzwerk Deutsch Vám pomohou v profesionalizaci Vašich velmi dobrých znalostí němčiny v každodenním pracovním životě a podpoří Vás v jejich častějším využívání. Program Europanetzwerk Deutsch Vám pomůže vytvořit v rámci Vašeho profesního života aktivní síť, díky níž navážete kontakt s kolegy z oboru z celé Evropy. Kurzy EU Vám poskytnou natolik individuální podporu, abyste dosáhli co největších studijních úspěchů. Pozornost bude zaměřena na témata Evropské unie a fungování německých institucí, ministerstev a kulturních institucí. Program bude doplněn intenzivním jazykovým kurzem, který bude probíhat každý den po celou dobu kurzu. O zařazení do programu Europanetzwerk Deutsch můžete požádat, pokud jste zaměstnancem některé z institucí EU nebo ministerstva v členské zemi EU nebo kandidátské zemi (+Norsko a Island) a zároveň jste v rámci své profese v úzkém kontaktu s institucemi EU, Vaše jazykové znalosti dosahují minimálně úrovně B2 a rádi byste zintenzivnili kontakty v rámci EU.
 
Poskytnutím následujících informací nám pomůžete přizpůsobit institucionální a jazykový program Vašim individuálním potřebám a zároveň tak získáme přehled o Vašich profesních prioritách a přáních ohledně programu.  

Vaše účast

Program se zaměřuje jak na zaměstnance institucí Evropské unie v Bruselu a Lucemburku, tak na ministerské úředníky z členských států EU, Norska, Islandu a kandidátských zemí s pracovními kontakty v rámci EU,

  • kteří si chtějí v zájmu své odborné činnosti zlepšit znalosti německého jazyka,
  • kteří němčinu již ovládají na vyšší úrovni (B2-C1),
  • jejichž obor činnosti se přímo vztahuje k EU,
  • kteří spolupracují s institucemi Evropské unie.

Přihláška

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním


Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna, například zasláním e-mailu na adresu eu-kurs2@goethe.de.

Informace o ochraně osobních údajů


Upozornění: Pište prosím v německém jazyce a nepoužívejte tiskací písmena.

Angaben zu Ihrer Person

Arbeitsbereich

Kurse

Kursteilnahme

* nutné

When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to eu-kurs2@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy