Zwischennetz
divadelní – mezinárodní – digitální

Zwischennetz © Goethe-Institut Tschechien


Mohou stát herci společně na jevišti, když je od sebe dělí vzdálenost 1.000 kilometrů? Může se z mladých lidí, kteří mluví třemi různými mateřskými jazyky, jsou různě staří a mají různou úroveň znalostí němčiny, stát dynamická skupina? Může vzniknout opravdový pocit sounáležitosti mezi mladými lidmi, kteří se osobně nikdy nesetkali?
 
Ano! První ryze digitální divadelní projekt „Zwischennetz“, který vznikl v rámci iniciativy „Školy – partneři budoucnosti“ (PASCH), dokazuje, že nic není nemožné.

Pro školy z regionu střední a východní Evropy, které jsou zapojené do iniciativy „Školy – partneři budoucnosti“ (PASCH), organizuje Goethe-Institut v České republice už mnoho let divadelní festival v saské Žitavě (Zittau). Mladé divadelní skupiny z tohoto regionu se na tento festival vždy velice pečlivě a s velkým nadšením připravují a festival se pro ně stal už pravidelnou akcí. Pandemie nemoci covid-19 jim však bohužel nejen loni, ale i letos udělala čáru přes rozpočet.

Členové divadelních skupin trávili celé měsíce doma při online výuce a nemohli zkoušet. Hraní divadla se však úplně vzdát nechtěli, proto museli vymyslet nový plán. A tak vznikl projekt „Zwischennetz“, první ryze digitální divadelní projekt v regionu. Sešly se dvě pestře promíchané skupiny mladých lidí tří národností, kteří se po dobu 15 týdnů jednou týdně scházeli na digitálních divadelních zkouškách na internetu – po škole samozřejmě!

Znamenalo to různé mateřské jazyky, velké věkové rozdíly a velmi rozdílnou úroveň znalostí německého jazyka – a někteří z nich se vedle toho připravovali dokonce i na maturitu. Takový výkon se ani nedá dostatečně ocenit a každý jednotlivec prokázal opravdu nesmírné nadšení pro tento projekt.
Někdy je bohužel zradila technika, ale všechny tyto výzvy zvládli, protože hraní divadla je všechny spojovalo. 27. května 2021 se pak na internetu konečně konala velká premiéra jejich vlastních divadelních her na téma „Blízkost a touha“ a výsledek opravdu stál za to!

Zde najdete videa: 

Nähe & Sehnsucht (Blízkost a touha) – divadelní hra iniciativy PASCH (celé video s oběma divadelními představeními)

 

Sehnsucht nach Nähe - nah an der Sehnsucht (Touha po blízkosti – blízko touhy)

 

Reiselust statt Lockdownfrust (Chuť cestovat místo frustrace z lockdownu)