Ukažte se!

Zeigt euch! Goethe-Institut

Kreativní workshop pro romskou i neromskou mládež

36 mladých Romů a neromů z Německa, ČR, Slovenska, Chorvatska, Rumunska a Bulharska se setkalo v Drážďanech na týdenním workshopu pro mládež.

Od 05. do 11. července 2015 přijali mladí účastníci ve věku 15-18 let pozvání Goethe-Institutu v ČR do Nadace Brücke/Most v Drážďanech, kde se společně zabývali uměleckými formami jazykového, hudebního, scénického a výtvarného vyjádření. Pod vedením zkušených pedagogů vytvořili účastníci workshopu s obdivuhodným nasazením krátký film, několikajazyčnou píseň, divadelní představení a skulpturu, které pak společně představili nadšenému publiku při závěrečné slavnosti.

Podporujme rozmanitost Evropy!

Projekt Goethe-Institutu v ČR s názvem Ukažte se! se poprvé zaměřuje na romskou menšinu v Evropě. Při tvorbě obsahové náplně projektu se kladl důraz na posilování pocitu vlastní hodnoty a sebeúcty mladých účastníků, mezikulturní výměnu a odstraňování stereotypů a předsudků. U veřejnosti vzbudil tento společný týden v Drážďanech kladný ohlas: mladí Romové jsou sebevědomou a hodnotnou součástí naší multikulturní a mnohojazyčné evropské společnosti a žijí tu spolu s námi.

Intenzivní přesvědčení účastníků o společném životě v Evropě se projevuje i v názvu písně, kterou sami složili: Spojení „Kamav tut“, v romštině „Miluji tě“, lze tedy použít jako moto celého mezinárodního workshopu, protože téma lásky, která všechno spojuje, prostupovalo všechny jeho součásti.
Píseň na Soundcloud: Kamav tut!

Všechny výstupy z workshopu a dojmy z tohoto setkání mládeže najdete na blogu projektu: http://blog.goethe.de/zeigteuch/

Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Nadací Brücke/Most a za finanční podpory Evropské unie v rámci programu Erasmus+. Dalšími partnery projektu jsou: Zdruzenie pre lepsi Zivot (Rankovce), Romska buducnost (Rijeka) a Areté Youth Foundation (Sofia).