Přihláška

Přihlášky k zápisům do jarního trimestru byly z organizačních důvodů možné pouze do 28.3.2019.

Samozřejmě se můžete k zápisům ve dnech 3. a 4. dubna dostavit též bez předchozího objednání termínu a v těchto se do kurzu zapsat.
 
Dne 3. dubna jsou zápisy od 9:00-18:00 hod, 4. dubna pak od 9:00 do 13:00 hodin.
Nejdříve vypracujete písemný vstupní test (zjišťuje znalosti gramatiky a slovní zásoby), následuje ústní pohovor, abychom upřesnili zjištěné znalosti. Na základě písemného a ústního vstupního testu Vám poradíme a doporučíme Vám vhodný kurz.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu Goethe-Institutu Praha.