Speciální kurzy

Speciální kurzy Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Cílený a zaměřený na určité téma

Nabízíme širokou paletu kurzů k nejrůznějším tématům. Hledáte kurzy pro firmy nebo se chcete učit německy v malé skupině?

Termíny a ceny
 • Délka kurzu: 12 týdnů
 • Začátek: 3krát ročně
 • Četnost: 1 termín týdně (3 vyuč. hodiny denně)
 • Vyučovací hodiny (VH): 36 vyuč. hodin
 • Nabízené stupně: B1-C2
 • Účastníci: Max. 10 účastníků
V tomto kurzu s maximálním počtem 10 účastníků budete mluvit o zajímavých tématech a rozšiřovat si tak svou slovní zásobu. Témata a náplň kurzu zohledňují m.j. požadavky konkrétní zkoušky Goethe-Zertifikat.
 • Délka kurzu: 12 týdnů
 • Začátek: 3krát ročně
 • Četnost: 1 termín týdně (2 nebo 3 vyuč. hodiny denně)
 • Vyučovací hodiny (VH) à 45 minut: 24 nebo 36 vyuč. hodin
 • Nabízené stupně: C1 a C2
 • Účastníci: max. 14 účastníků
Kurz se soustředí na aktuální literaturu v německém jazyce, jež odráží (čtenářskou) kulturu německojazyčných zemí i důležité společenské změny a události v těchto zemích v minulosti a současnosti i zájmy jejich obyvatel. Kromě „knih, o nichž se mluví“ a jež lze všechny najít v naší knihovně, se bude diskutovat i o textech v současnosti již klasických autorů německého jazyka na přání účastníků kurzu či na základě podnětů z aktuálních textů.

Účastníci kurzu tak získají kompetence v oblasti interpretace literárních textů, které jsou základním předpokladem pro zpracování tématu souvisejícího s literaturou v modulu Psaní v rámci zkoušky Goethe-Zertifikat C2.

Kurz také poskytne účastníkům možnost informovat a diskutovat o vlastní četbě. Nejlepším předpokladem pro úspěšné zvládnutí tohoto kursu je proto radost ze čtení a ochota o četbě diskutovat na pokročilé úrovni.
 • Délka kurzu: 12 týdnů
 • Začátek: 3krát ročně
 • Četnost: 1 termín týdně (3 vyuč. hodiny denně)
 • Termín: středa, 19:30–21:45
 • Vyučovací hodiny (VH) à 45 minut: 36 vyuč. hodin
 • Nabízené stupně: C1/C2
 • Účastníci: Max. 10 účastníků
Kromě komunikace o náročných tématech kurz intenzivně procičuje porozumění slyšenému textu při souběžném zrakovém vjemu, a tím připravuje účastníky kurzu nejen na modul Mluvení, ale rovněž na modul Poslech v rámci zkoušky Goethe-Zertifikat C1 a C2.

Filmy se promítají vždy po částech, což umožňuje lepší porozumění filmu či reáliím, vybízí k diskusím, otázkám i práci se slovní zásobou. Pracovním materiálem jsou v první řadě německojazyčné filmy, které zpracovávají aktuální společenské tendence v německojazyčných zemích a zaměřují se na kulturní specifika těchto zemí.  
 • Délka kurzu: 12 týdnů
 • Začátek: 3krát ročně
 • Četnost: 1 termín týdně (3 vyuč. hodiny denně)
 • Termín: pondělí 15–17:30 hodin
 • Vyučovací hodiny (VH): 36 vyuč. hodin
 • Nabízené stupně: B1, B2, C2
 • Účastníci: Max. 15 účastníků
Znáte ten pocit, že se jazykově necítíte silní v kramflecích? Chcete něco říct, ale nevíte přesně, jak? Nebo máte jenom chuť se trochu důkladněji zabývat německou gramatikou?

Na rozdíl od našich ostatních kurzů hraje v našich gramatických dílnách a kurzech psaní hlavní roli teorie – ale samozřejmě se budeme zabývat i praxí!

V kurzu
 • si zopakujete a rozšíříte své znalosti gramatiky.
 • ukážeme Vám, jak psát různé druhy textů.
 • seznámíme Vás s jazykovými prostředky, které Vám umožní nejen zlepšení psaného projevu.
Kurzů je možné využít také k cílené přípravě na písemnou část jednotlivých zkoušek Goethe-Institutu.

Gramatická dílna a kurz psaní se skládá ze dvou částí, které se budou střídavě nabízet v každém trimestru.
Hledáte kurzy, které přesně odpovídají Vašim potřebám nebo potřebám Vaší firmy? Goethe-Institut klade velký důraz na optimální studijní výsledky.
 
Proto zájemci nejprve absolvují vstupní test, abychom mohli přesně stanovit jejich jazykové znalosti. Poté se během rozhovoru zjišťují nezbytné jazykové požadavky účastníků, abychom mohli společně s Vámi popř. s účastníkem kurzu formulovat výukové cíle a obsah výuky.

Během vyučování probíhají pravidelné kontroly studijních výsledků, kromě toho máte možnost nechat si potvrdit pokroky v jazykových znalostech účastníků prostřednictvím našich mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. Výuka individuálních a firemních kurzů je koncipována tak, aby byly procvičeny veškeré požadované znalosti na zkoušku Goethe-Zertifikat příslušné úrovně a výuka byla optimální přípravou na tuto zkoušku.
 
Výuku provádějí vysoce kvalifikovaní vyučující a v případě zájmu také rodilí mluvčí, eventuálně i se speciální kvalifikací v oblasti hospodářské němčiny.
 
Termíny si určujete sami, rozsah kurzu činí 20, 30 nebo 40 vyučovacích hodin à 45 minut.

Cena za vyučovací jednotku á 45 minut
Počet účastníků při objednávce
20 nebo 30 vyučovacích hodin
při objednávce
40 a více vyučovacích hodin
1-2 1.200 Kč 1.100 Kč
3-5 1.400 Kč 1.300 Kč
6-8 1.600 Kč 1.500 Kč


Kurzovné zahrnuje:
 • individuální vstupní test
 • poradenství - naši zaměstnanci s Vámi vypracují výukový koncept, který bude odpovídat Vašim přáním a cílům
 • výuku vysoce kvalifikovanými vyučujícími Goethe-Institutu
 • pravidelné domácí úkoly
 • kontroly učebního pokroku během kurzu
 • flexibilita při volbě míst výuky – v Goethe-Institutu v Praze nebo na jiném místě v Praze podle Vašeho přání*
 • bezplatné užívání knihovny Goethe-Institutu v Praze
 • bezplatné wifi v Goethe-Institutu v Praze
 • potvrzení o účasti
 • možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky za sníženou cenu
* U kurzů mimo Goethe-Institut Praha se počítá příplatek za cestu ve výši 100 Kč.

 

Jarní trimestr 2020 – naše kurzy se budou konat!

S ohledem na aktuální situaci nabízíme v Goethe-Institutu v jarním trimestru 2020
(14. 4. – 4. 7. 2020) nový program kurzů bez prezenční výuky. Více...