Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1)Přeskočit přímo k sekundární navigaci (Alt 3)Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Zábava s pravopisem
Milostný příběh mezi dvěma písmeny

Obrázková knížka „ich & er“ pomáhá dětem, aby si osvojily spojení „ie“.
Obrázková knížka „ich & er“ pomáhá dětem, aby si osvojily spojení „ie“. | © Kirchler/Rauter

Pravopis v němčině je pro mladé lidi, kteří se učí německy, náročný. Po dlouze vysloveném i se tak píše e. Ve slově Tiger se píše ale jenom i. Obrázková knížka pro výuku jazyka „ich & er“ se pokouší jít až k jádru této tematiky pomocí láskyplného milostného příběhu.

Obrázková knížka „ich & er“ je milostným příběhem mezi dvěma písmeny a zkoumá pravopis ie. Přitom jsou obě písmena i a e představena jako osobnosti.
Dlouhá Ilse bydlí ve městě a je jiná než všichni ostatní. Je sama a smutná. Erich bydlí na venkově se spoustou zvířat a je velice nesmělý. Také on je sám a smutný. U Ericha přistane dopis, který k němu zanesl poryv větru. Ten změní situaci obou a příběh začíná.
 
Vyprávění a personifikované zobrazení pomohou žákyním a žákům v jejich kognitivních procesech. Prostřednictvím viděného a přečteného se vyvolají učební procesy, které mají žákům pomoci, aby si v paměti lépe uchovali spojení ie.
Text je napsán v rýmech a dochází v něm k opakování, což usnadní čtení a porozumění, stejně jako pomůže se zapamatováním a poznáváním. Ilustrace se pokoušejí zobrazit to podstatné. Přesto jsou přesvědčivé a působivé.

ÚVOD DO TÉMATU IE

„Dlouhé i“ se vyskytuje v němčině v rozdílných podobách, a sice jako –ieh ve slově Vieh (dobytek), jako –i ve slově Tiger (tygr), jako –ie ve slově Biene (včela) a jako –ih v zájmenech ihm (jemu), ihn (jeho), ihr (jí, její), ihnen (jim). Tato rozmanitost v psaní i může být pro žákyně a žáky velmi náročná. Více než polovina slov s dlouhou hláskou i se píše s –ie a toto je také tématem obrázkové knížky pro výuky jazyka „ich & er“.

Existují nejrůznější metody, jak začít s tématem psaní ie. Na prvním stupni základní školy dávají někteří vyučující přednost přesnému poslechu a procvičování rozdílu mezi dlouhými a krátkými samohláskami. Jiní zavádějí ie na základě dělení na slabiky. Upozorňuje se na to, že se i v otevřené slabice píše jako ie. Jako doplněk existuje metoda analýzy slov na slabiky podle Röbera (2009). Přitom stojí ve středu zájmu znaky slabik a jejich použitelnost na pravidla psaní. V této obrázkové knížce pro výuku jazyka se zohledňují všechny tři metody. U rozdílných metod je důležitý přiměřený doprovod ze strany vyučujícího.  Od začátku by vyučující společně se žákyněmi a žáky měli uvažovat o jazyku jako podpoře metajazykových znalostí. Tím se může zlepšit správný pravopis. Zavedení tématu hlásky ie zůstává pro německy hovořící děti přesto komplexní; pro děti s jinými mateřskými jazyky je většinou abstraktní a matoucí.
 
Zde je možné použít tuto obrázkovou knížku a ta může sloužit jako doplněk k učebnicím. Díky osobnostem Ilse a Ericha se žákům také povede, udržet si v paměti lépe pravidla pravopisu. Žákyně a žáci tímto způsobem zažijí informace o pravopisu nikoli monotónně, nýbrž příjemným a zábavným způsobem.

„ich & er“ VE VÝUCE

Ilustrace dělají vyprávění živějším a nabízejí základ pro další úkoly. Ilustrace dělají vyprávění živějším a nabízejí základ pro další úkoly. | © Kirchler/Rauter Obrázková knížka se hodí jak k uvedení do tématu hlásky ie, tak i k jeho doplnění. Na začátku je možné knížku předčítat nebo vyprávět. Naváže se na případné otázky a poznámky dětí. Knížka obsahuje ve svých obrázcích elementy písma, které mohou žákyně a žáci objevovat. Také samotný text nabízí možnost hledat a označit ie. Další aktivitou by mohlo být také rozlišení od hláskového spojení ei. Obrázkovou knížku pro výuku jazyka lze představit také formou předčítání s promítáním obrázků nebo formou divadla. K prohloubení se nabízejí rýmy, hádanky, hry na třídění a rozlišování.

PROČ OBRÁZKOVÉ KNÍŽKY DO VÝUKY NĚMČINY JAKO DRUHÉHO NEBO CIZÍHO JAZYKA?

Obrázkové knížky otevírají nové perspektivy. Žákyně a žáci naleznou emocionální přístup k příběhům a jejich hrdinům. Proto jim zůstanou v paměti.
Jako didaktické médium navazují obrázkové knížky na jazykovou, kulturní a kognitivní rozmanitost a vytvářejí poutavé okamžiky učení. Pobízejí k přemýšlení a otázkám, čili k mluvení v jazyce, který se děti učí, anebo ve vlastním jazyce. Obrázky slouží jako podpora textu a pomáhají porozumět obsahu.
 
Kromě toho obrázkové knížky zvou k tomu, aby děti u knížek chvíli setrvaly. Děti se mohou do knížky podívat kdykoli znovu, listovat dopředu nebo dozadu, mohou si číst sami nebo předčítat ostatním, mohou psát k obrázkům vlastní texty nebo k textům malovat vlastní obrázky. Ale především jsou zábavné!
 
Naše zkušenosti v mateřské škole a na základní škole ukázaly, že vyprávění má v rané výuce jazyka velmi pozitivní aspekt. Proto se pečlivě vybrané obrázkové knížky a příběhy do výuky znamenitě hodí.
 

Literatura

Hering, Jochen (2016): Kinder brauchen Bilderbücher. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
 
Kirchler, Daniela/Rauter, Renate (2015): „Punkto und Punktino“. Literale Sprachbildung im DaZ-Unterricht. In: Eder, Ulrike (Hg.): Sprache erleben und lernen mit Kinder- und Jugendliteratur I. Wien: Praesens Verlag, S. 81-94.
 
Röber, Christa (2011): Die Leistungen der Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen. Grundlagen der Silbenanalytischen Methode. Ein Arbeitsbuch mit Übungsaufgaben. Hohengehren: Schneider Verlag.
 
Bardola, Nicola, Hauck, Stefan/Jandrlic, Mladen/Wengler, Susanna (2009): Mit Bilderbüchern wächst man besser. Stuttgart/Wien: Thienemann.