BULATS Deutsch-Test für den Beruf

Goethe-Institut Deutschprüfungen BULATS Deutsch-Test für den Beruf Foto: Getty Images/Lane Oatey

Chtěli byste ...

  • získat doklad o jazykových znalostech, kterým se můžete prokázat při hledání práce;
  • pro pracovní účely doložit své profesně zaměřené znalosti němčiny;
  • poskytovat podporu německy hovořícím klientům;
  • otestovat jazykové znalosti zaměstnanců/ zaměstnankyň nebo uchazečů/ uchazeček o práci.

BULATS Deutsch-Test für den Beruf je test z německého jazyka, určený pro dospělé, prostřednictvím kterého se zjišťují jazykové znalosti na pracovišti.

Upozornění: Nabídka jazykového testu BULATS se v současné době připravuje, a proto zatím není dostupná ve všech zkušebních centrech. Na podrobnosti se prosím informujte předem telefonicky nebo písemně.

BULATS. Takhle to funguje.
 
BULATS je počítačový jazykový test. S pomocí moderní technologie tento program během 60 až 90 minut rychle a individuálně zjistí úroveň jazykových znalostí účastníků. Všichni účastníci začínají na stejném stupni.V průběhu testu vybírá program každý úkol vždy na základě předchozí odpovědi. Obtížnost se tímto způsobem automaticky přizpůsobuje jazykové úrovni účastníka. Výsledek a popis zjištěné jazykové úrovně obdržíte přímo po dokončení testu.
 
Tento test je mezinárodně známý pod názvem BULATS (Business Language Testing Service). Vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a společně  ho vyvinuly tyto instituce: Goethe-Institut, Cambridge English Language Assessment, Alliance Française a Universidad de Salamanca. Test je k dispozici nejen v němčině, ale také v angličtině, španělštině a francouzštině.