Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chtěl/a byste ...

 • v Německu navštěvovat vzdělávací zařízení připravující ke studiu na vysoké škole v Německu (Studienkolleg);
 • prokázat pokročilé znalosti němčiny pro práci;
 • se připravit na činnost v oblasti zdravotnictví;
 • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni B2;
 • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...

 • dokážete porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstraktními tématy i odborným diskusím v oblasti vlastní specializace;
 • se dokážete dorozumět natolik spontánně a plynule, že můžete vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž byste vy nebo vaši partneři v rozhovoru museli vynakládat větší úsilí;
 • se umíte jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat, objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.

Předpoklady

 • Pro Goethe-Zertifikat B2 se doporučuje věk od 16 let.
 • Goethe-Zertifikat B2 předpokládá jazykové znalosti na kompetenčním stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 600 až 800 výukových jednotek po 45 minutách.