Další informace
2018

Zpět k Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 byl přepracován. Starou verzi této zkoušky můžete absolvovat celosvětově do 31. 12. 2018 a ve vybraných zkouškových centrech do 31. 7. 2019. Informujte se prosím ve Vašem zkouškovém centru.

Krok za krokem: části zkoušky

Goethe-Zertifikat B2 se skládá z částí Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení (ústní zkouška ve dvojicích nebo individuálně).
Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.
 

Čtení

Přečtete si různé texty – inzeráty, úryvky z katalogu, nebeletristické texty, komentáře, recenze a zprávy a vypracujete k nim úkoly. Doplníte chybějící slova v písemném textu.

Doba trvání: 80 minut

Psaní

Písemně se vyjádříte k novinovému článku nebo krátkému článku na intenetu a opravíte dopis.

Doba trvání: 80 minut

Poslech

Poslechnete si rozhovory a telefonáty a poté je opravíte nebo doplníte a přiřadíte výpovědi. Kromě toho si poslechnete interview k aktuálnímu společenskému tématu a vypracujete k němu úkoly.

Doba trvání: cca 30 minut

Mluvení

V první části zkoušky se vyjádříte ke krátkému textu. Poté mluvíte se svým partnerem či partnerkou u zkoušky za účelem společného rozhodnutí nebo nalezení řešení.

Doba trvání: 10 příp. 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé.
 
Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat B2 se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat B2 předpokládá jazykové znalosti na kompetenčním stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 600 až 800 výukových jednotek po 45 minutách.