Další informace

Zpět k Goethe-Zertifikat C1

Vše pohromadě! Části zkoušky

Goethe-Zertifikat C1 se skládá z částí Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení (ústní zkouška ve dvojicích nebo individuálně).
Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.
 

Čtení

Přečtete si nebeletristické texty, komentáře, recenze a/nebo zprávy. V souvisejících úkolech prokážete, že dokážete pracovat s větším množstvím textu, mj. tak, že z něj uděláte výtah.

Doba trvání: 70 minut

Psaní

Vyjádříte se formou dobře strukturovaného textu podrobněji k určitému tématu. K tomu obdržíte informace ve formě grafiky.

Doba trvání: 80 minut

Poslech

Poslechnete si rozhovory, telefonáty, interview nebo zprávy v rádiu, uděláte si k nim poznámky a přiřadíte výpovědi.

Doba trvání: cca 40 minut

Mluvení

V první části zkoušky se vyjádříte ke krátkému textu. Poté mluvíte se svým partnerem či partnerkou u zkoušky za účelem společného rozhodnutí nebo nalezení řešení.

Doba trvání: 10 příp. 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat C1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé.
 
Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat C1 se doporučuje věk od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat C1 předpokládá jazykové znalosti na pátém kompetenčním stupni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 800 až 1000 výukových jednotek po 45 minutách.