Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat C2 Foto: Getty Images/Mario Castello

Chtěl/a byste ...

  • studovat nebo vědecky pracovat v Německu;
  • vyučovat na některé škole v Německu;
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni C2;
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje velmi vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá nejvyššímu stupni (C2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...

  • dokážete bez obtíží porozumět prakticky všemu, co v němčině čtete nebo slyšíte;
  • dokážete shrnout informace z různých písemných a ústních zdrojů a přitom v souvislém projevu poskytnout odůvodnění nebo vysvětlení;
  • se umíte spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a jste schopni dokonce i u komplexnějších témat volit jemnější významové odstíny.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom umožňuje zahraničním studentům přístup na německé univerzity a vysoké školy a slouží na mnoha místech jako jazykový doklad opravňující k výuce němčiny. Země Spolkové republiky Německo uznávají tuto zkoušku jako jazykový doklad v rámci učitelské kvalifikace. Bližší informace vám poskytnou akreditační pracoviště v příslušných spolkových zemích, jako jsou ministerstva školství, kultury nebo vzdělání, školské úřady, krajská zastupitelstva nebo senátní správa.

K datu 01.01.2012 nahradila zkouška Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tři do té doby existující zkoušky – Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Příprava

Cvičební materiály

Zde najdete modelové věty k procvičování online s možností bezbariérového přístupu a interaktivního zapojení.

Další informace

Předpoklady, náplň zkoušky a další informace k Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom se dozvíte zde: