Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Chtěl/a byste ...

 • v Německu navštěvovat vzdělávací zařízení připravující ke studiu na vysoké škole v Německu (Studienkolleg);
 • žít a pracovat v Německu;
 • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni B1;
 • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé.  Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně složená zkouška dokládá, že účastník…

 • rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • si umí poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích
 • umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
 • dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Předpoklady

 • Pro Goethe-Zertifikat B1 pro mládež se doporučuje věk od 12 let.
 • Pro Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let.
 • Goethe-Zertifikat B1 předpokládá jazykové znalosti na třetím kompetenčním stupni (B1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 300 až 650 výukových jednotek po 45 minutách.