Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chtěl/a byste ...

 • v Německu navštěvovat vzdělávací zařízení připravující ke studiu na vysoké škole v Německu (Studienkolleg);
 • prokázat pokročilé znalosti němčiny pro práci;
 • se připravit na činnost v oblasti zdravotnictví;
 • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni B2;
 • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Nové 2019

Goethe-Zertifikat B2 byl přepracován. Novou modulární zkoušku Goethe-Zertifikat B2 budete moci absolvovat od roku 2019. Vybraná zkoušková centra ji nabízí od 1. 1. 2019, všechna ostatní zkoušková centra po celém světě od 1. 8. 2019. Informujte se prosím ve Vašem zkouškovém centru.

Materiály a informace ke zkoušce naleznete pod záložkami ”Cvičné materiály” a „Další informace”.

 

Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že ...

 • dokážete porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstraktními tématy i odborným diskusím v oblasti vlastní specializace;
 • se dokážete dorozumět natolik spontánně a plynule, že můžete vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž byste vy nebo vaši partneři v rozhovoru museli vynakládat větší úsilí;
 • se umíte jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat, objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.

Předpoklady

 • Pro Goethe-Zertifikat B2 se doporučuje věk od 16 let.
 • Goethe-Zertifikat B2 předpokládá jazykové znalosti na kompetenčním stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 600 až 800 výukových jednotek po 45 minutách.