Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Institut Deutschprüfungen Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Chtěl/a bys ...

  • složit zkoušku z němčiny, určenou pro děti a mládež ve věku mezi 10 a 16 lety;
  • prokázat zcela jednoduché znalosti němčiny;
  • prokázat svůj studijní úspěch na úrovni A1;
  • oficiální a mezinárodně uznávaný certifikát.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je zkouška z němčiny, určená pro děti a mládež ve věku od 10 do 16 let. Potvrzuje zcela jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Absolvováním této zkoušky prokazuješ, že ...

  • dokážeš klást jednoduché otázky a na jednoduché otázky také odpovídat, že umíš o něco poprosit a také reagovat na prosbu;
  • se umíš jednoduchými obraty a větami písemně vyjadřovat o sobě i ostatních;
  • dokážeš porozumět rozhovorům a textům, které pojednávají o důvěrně známých věcech.

Předpoklady

  • Pro Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 se doporučuje věk od 10 let.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 předpokládá jazykové znalosti na prvním kompetenčním stupni (A1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 80 až 200 výukových jednotek po 45 minutách.