TestDaF

Goethe-Institut Deutschprüfungen TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chtěl/a byste ...

  • studovat, vědecky bádat nebo pracovat v Německu;
  • složit jazykovou zkoušku, kterou uznávají všechny vysoké školy v Německu;
  • přesvědčit výzkumné instituce a zaměstnavatele o svých znalostech německého jazyka.

TestDaF je jazyková zkouška na pokročilé úrovni. Zahrnuje stupně B2 až C1 na šestistupňové škále Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 
Pokud jste zkoušku TestDaF ve všech čtyřech částech absolvovali na stupni 4, považuje se certifikát za doklad o jazykových znalostech, který umožňuje přístup ke studiu téměř všech oborů a studijních programů na německých vysokých školách.
Jazyková zkouška TestDaF je také mezinárodně uznávaný doklad o vašich znalostech německého jazyka pro vědecké projekty a akademické profese.
 
Odborné vědomosti nejsou pro tuto zkoušku nutné.

Dostupnost na celém světě

Zkoušku TestDaF můžete absolvovat v licencovaných zkouškových centrech. V současné existuje přibližně 450 zkouškových center, která nabízejí zkoušku TestDaF. Zde si můžete vyhledat zkoušková centra na území Německa i jinde ve světě:

Zkoušková centra v Německu
Zkoušková centra ve světě

Předpoklady

  • TestDaF prověřuje jazykové znalosti účastníků na čtvrtém (B2) resp. pátém (C1) kompetenčním stupni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Předpokladem pro účast jsou tedy znalosti alespoň na kompetenčním stupni B2.
  • Účastníci zkoušky by měli před podáním přihlášky ke zkoušce absolvovat 700 až 1.000 výukových jednotek německého jazyka po 45 minutách. Doklad o znalostech němčiny však pro podání přihlášky ke zkoušce není nutný.
Přihlaste se ke zkoušce TestDaF hned teď!

Máte-li dostatečné znalosti němčiny, přihlaste se ke zkoušce TestDaF. Doporučujeme vám, abyste se s tímto typem zkoušky předem seznámili. Nejlépe tak můžete udělat v přípravných kurzech, které pořádá Goethe-Institut nebo jiná zkoušková centra, anebo v internetovém přípravném kurzu Goethe-Institutu. V přípravných kurzech se seznámíte s formátem a průběhem zkoušky.

Celosvětově se zkoušky TestDaF můžete zúčastnit v šesti stanovených termínech ročně. Přihlaste se prosím na www.testdaf.de. V Čínské lidové republice existují speciální termíny; přihlašování se provádí u National Education Examination Authority.

Účastníci zkoušky, kteří mají zdravotní postižení, by měli zkouškové centrum, které si vybrali, včas informovat a předložit aktuální lékařské osvědčení. Provedení zkoušky pak bude náležitě přizpůsobeno potřebám účastníka.