Dobrodružství s němčinou
Záhadný příkaz

Dobrodružná hra pro pokročilé studenty němčiny od úrovně B1. Hráči řeší napínavý kriminální případ zasazený do pracovního prostředí.

Záhadný dopis od strýčka přivede novinářku Jayden McIntyre do Německa. Tam narazí místo na strýčka na stopu tajemných balíčků. Jayden po nich pátrá ve světě jedné německé firmy, snaží se najít strýčka a přijít na kloub záhadné zakázce. 


Aplikace „Dobrodružství s němčinou“ je napínavý kriminální případ, který mohou hráči vyřešit jen tak, že si osvojí důležitou slovní zásobu pro němčinu v zaměstnání: jak žádat o práci, jak uspět u přijímacího pohovoru, jak domluvit pracovní schůzku a prezentovat – Jayden i účastníci hry musí být v práci úspěšní. Protože pouze v práci najdou řešení záhadné zakázky.  

Interaktivní dialogy a hříčky nabízejí možnost zdokonalit se zábavnou formou v porozumění čtenému textu a poslechu v němčině. Mimo to získají studenti němčiny důležité informace o mezikulturní komunikaci. Návody a nápovědu si mohou přečíst v němčině, angličtině a španělštině.