Seminář Naučit se učit němčinu

DLL © Goethe-Institut/Sonja Tobias

Po, 02.09.2019 -
So, 07.12.2019

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Modul 6: Osnovy a plánování výuky

Prodloužení uzávěrky přihlášek do 15. července 2019!

Goethe-Institut v Praze nabízí na podzim 2019 další základní modul programu DLL. Toto kombinované další vzdělávání, které zahrnuje fáze prezenčního studia a online fáze, je vhodné pro vyučující všech stupňů škol (základní školy, střední školy nebo výuka dospělých).
 
Obsah DLL 6

Plánování výuky je jednou z hlavních činností učitele, jež zároveň výrazně ovlivňuje mnoho vnějších faktorů. K nim patří např. rámcové podmínky výuky dané jazykovou politikou, standardy, které stanovují cíle výuky, a osnovy, které musejí učitelé ve výuce respektovat. Vliv na plánování výuky mají rovněž různé názory na to, jak vypadá dobrá výuka či jak může výuka podpořit učení cizím jazykům.

V tomto modulu se budeme zabývat následujícími otázkami: Jak Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) ovlivňuje výuku? Jaké existují standardy a nejnovější směrnice pro výuku a jakým způsobem ovlivňují pedagogickou práci učitelů? Jak lze systematicky plánovat výuku vycházející ze stanovených cílů? Jak vypadá plánování výuky, které zohledňuje předepsané osnovy a aktuální didakticko-metodické principy?

Před podáním přihlášky do kurzu je nutné absolvovat podrobnou osobní nebo telefonickou konzultaci. Počet míst v kurzu je omezen na 18 osob.
 
Kurz začíná úvodním online týdnnem, během něhož se seznámíte s prostředím e-learningové platformy i s obsahem celého kurzu.

V následující devítitýdenní fázi samostudia budete zpracovávat jednotlivé úlohy na e-learningové platformě Goethe-Institutu. Důležitá je přitom komunikace s ostatními účastníky kurzu a diskuse o právě aktuálních úlohách. Průběžně budete také dostávat feedback od našich lektorek.

Po 9 týdnech se bude konat jednodenní prezenční seminář na Goethe-Institutu v Praze, kde ve spolupráci s ostatními kolegy začnete připravovat projekt pro analýzu praxe (PEP). Tento projekt pak realizuje každý účastník ve své výuce.

Na závěrečném prezenčním semináři pak budete se svými kolegy prezentovat společný projekt (PEP) a poté s nimi můžete diskutovat o výsledcích projektu. Také budete mít možnost vyměnit si zkušenosti v výuky.
 
Časový rozsah dalšího vzdělávání
13 týdnů, cca 100 hodin
 
 
Jazyková úroveň
Předpokladem pro zpracování základních jednotek kurzu Naučit se učit němčinu (DLL) je úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR).
 
Potvrzení o účasti
Po absolvování kurzu vydá Goethe-Institut pro všechny jednotky DLL potvrzení o účasti (předpokladem pro jeho vystavení potvrzení, že jste zpracovali 75 % úkolů na příslušný modul DLL, že jste realizovali a zdokumentovali projekt analýzy praxe (PEP).

 
Termíny
 
DLL 6: Osnovy a plánování výuky
Online-úvodní týden
(6 hodin)  
po, 02.09. – ne, 08.09.2019
Úvodní seminář Moodle pá, 06.09.2019, cca 2 - 3 h
Online-fáze samostatného učení
(9 týdnů)  
po, 09.09. – pá, 08.11.2019
Prezenční fáze 1
(Praha)  
so, 09.11.2019, 10-16 hod
Online-fáze samostatného učení
(2 týdny)  
po, 11.11. – ne, 24.11.2019
Projekt na analýzu praxe
(2 týdny) 
po, 25.11. – pá, 06.12.2019
Prezenční fáze 2
(Praha)           
so, 07.12.2019, 10-16 hod
   
Účastnický poplatek: 500,- CZK
Náklady spojené s dopravou do Prahy a s případným ubytováním v Praze během obou prezenčních akcí nesou účastnice a účastníci sami.

Přihláška a informace:
Po domluvě nabízíme podrobné telefonické nebo osobní konzultace. Svou žádost o schůzku prosím adresujte na adresu Sarka.Stellnerova@goethe.de

Formulář přihlášky pro nové zájemce:
Formulář přihlášky pro absolventy dosavadních seminářů DLL:
Uzávěrka přihlášek: 15.07.2019
 
Přihlášky posílejte prosím na: Sarka.Stellnerova@goethe.de

Kontakt
Dorothee Winnen
Referentka pro spolupráci ve vzdělávání
Tel: + 420 221962-270
Fax: + 420 221962-250
Dorothee.Winnen@goethe.de

Zpět