Koncepty a materiály

Koncepty a materiály Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Němčina pro děti

Nabídka pro děti ve věku 4 až 10 let, které se učí němčinu jako cizí jazyk, a pro všechny ty, kteří chtějí děti hravou formou a podle nejnovějších metodicko-didaktických poznatků při učení jazyka podpořit.

Němčina pro mládež

Mladí lidé mají zcela specifické učební chování, které se v mnoha ohledech liší od učebního chování dospělých a dětí.

Němčina pro povolání a studium

Didaktické a učební materiály k tématům z oblasti hospodářství, cestovního ruchu, techniky a sociálních a zdravotnických profesí.

CLIL - Integrovaná výuka Němčiny a odborných předmětů

Vyučovat odborné předměty prostřednictvím němciny – je to vůbec možné? Ano – s vyučovací metodou CLIL! A s jakými předměty? Třeba se zeměpisem, biologií, uměním … a samozřejmě s přírodovědnými předměty!