Výukové moduly pro děti

Deutschmodule für Kinder Foto: Goethe-Institut/Annamária Molnár

Program Výukové moduly pro děti vznikl z potřeby rozšířit nabídku výukových materiálů v mnoha kurzech němčiny pro děti ve školkách a školách, které s úspěchem používají materiály Němčina se zajíčkem Hans Hase v mateřských školách a předškolních zařízeních.

Jednotlivé moduly navazují na lekce těchto původních materiálů. Tak vzniká možnost rozšířit témata, poskytnout více jazykových impulzů a vytvořit nové komunikační situace. Další možností je, že se s těmito moduly bude pracovat až poté, co se proberou původní materiály se zajíčkem Hansem. Na témata, která se již ve výuce jednou probírala, se v modulech navazuje a pracuje se s nimi z nového pohledu. Samozřejmě je možné tyto moduly použít i nezávisle na původních materiálech, pouze jako doplnění učebnice němčiny.

Každý modul je malý, uzavřený projekt, který lze stihnout průměrně během tří až čtyř výukových hodin.

Práce s příběhy, pohádkami a písničkami

Základem jednotlivých modulů jsou příběhy a pohádky, někdy také písničky. Zážitek z poslechu a/nebo ze čtení je doplněn mnoha aktivitami, které pomáhají vývoji cizojazyčné kompetence u dětí a zároveň podporují rozvoj osobnosti. V centru stojí hra a zábava. Je důležité, aby se děti při učení cítily dobře, aby byla atmosféra uvolněná a aby bylo dost času a prostoru na takové zacházení s jazykem, které se orientuje na akci.

Struktura modulů

Struktura každého modulu je stejná. V příručce se vždy nejprve zmíní téma a obsah. Potom následují cíle a seznam potřebného materiálu. Na konci každého popisu modulu je podrobně vypracovaný návrh výuky, který má pomoci učitelům při realizaci dané lekce.

Důležitou součástí modulů jsou kartičky s obrázky, listy s úkoly a předlohy, které tu lze bezplatně stáhnout.

Cílová skupina

Moduly jsou určeny pro děti ve věku 8-10 let, ale mohou se snadno upravit i pro děti o něco mladší nebo starší.

 

Výukové moduly