Film ab!

Nun Sehen Sie Folgendes © Nun Sehen Sie Folgendes

Ať pro začátečníky, nebo pokročilé – krátké filmy a reklamní spoty se skvěle hodí při výuce němčiny. Do vyučování přinesou vítanou změnu a obohatí jej. Některé jsou humorné, jiné naopak vážné, ale vždy přinášejí kousek německé reality a nabízejí tak mnoho podnětů pro diskusi. Vybráno bylo jedenáct krátkých filmů od tvůrců z filmových škol a 32 reklamních spotů.

Obě DVD s názvy Film ab! Kurzfilme im Deutschunterricht a Diese Deutschen … und andere Spots – Werbefilme im Deutschunterricht si učitelé němčiny mohou bezplatně vypůjčit v Goethe-Institutu v Praze.

Vaše objednávky zasílejte na:
Thomas.Freundorfer@goethe.de
 
Další informace k filmům a jejich didaktickému využití při vyučování naleznete zde.