Mezinárodní školní projekt Ohne Grenzen/ Bez hranic

POPIS PROJEKTU

Jak vlastně vypadá školní třída v Německu? Jak se spolu schází kamarádi v Egyptě? Co se dá uvařit z pár surovin v Jordánsku, Česku a Německu?

V rámci projektu „Bez hranic“ se dostanou do vzájemného kontaktu studenti a studentky ze tří různých zemí. Píší společně povídku, vytvářejí pořad do rádia, vaří tradiční pokrmy, fotí své okolí nebo si vzájemně poskytují interview. Pomocí různých digitálních formátů se tak seznámí s tím, jak žijí jiní mladí lidé ve třech různých zemích. Výsledky projektu jsou pak prezentovány na jedné společné webové stránce, díky níž se všichni mohou vydat na cesty po různých kulturách přinášejících mnoho zážitků a informací. 

V projektu se od 2017 do teď zúčastnilo více než 1000 studentů z deseti různých zemí. Skupiny z Maroka, Egypta, Libanonu, Tuniska a Jordánska, z Německa, Lotyšska, Polska, z České republiky a Maďarska natočily videa, uvařily, fotografovaly a psaly texty. Umožňovaly náhledy do jejich každodenního života a zabývaly se perspektivami a běžnými životy ostatních.
 
Na jaro roku 2019 projekt "Ohne Grenzen" pokračoval pátím kolem. Projekt je určen pro studenty a studentky od 8. do 12. ročníku, kteří se učí němčinu, nebo chodí v Německu do školy. 

Jak projekt „Bez hranic“ funguje? 

Vy, jako učitel němčiny, se se svou třídou přihlásíte do určitého formátu. Jejich popis a požadovanou jazykovou úroveň najdete níže. Naše koordinátorka pak pro vás vyhledá dvě partnerské třídy, které mají zájem o stejný formát, jako vy. Jakmile se podaří vytvořit trinacionální skupinu, může se začít! 

Naše koordinátorka vám bude nápomocná při všech potřebných krocích a také zodpoví veškeré dotazy.

Předpoklady pro účast

Přístup k internetu a počítačům s běžnými programy MS-Office (Word, PowerPoint), pomocí nichž budou vzájemné kontakty probíhat 
Dostupnost jednoho nebo více fotoaparátů/videokamer nebo chytrých mobilních telefonů 

Souhlas rodičů/škol se zveřejněním výsledných prací, případně i fotografií 
Projekt probíhá v německém jazyce.

Průběh

Přihlášky – do 15. března 2019

Výběr tříd – koncem března 2019

Bohužel nemůžeme zaručit, že bude možné uspokojit všechny třídy, které se do projektu přihlásí.

Realizace studentských projektů – do 15. června 2019


Na co musíte jako učitel dát pozor? 

Účastníkům nevznikají v souvislosti s projektem žádné náklady. Pouze v rámci formátu „Virtuální kurz vaření“ je potřeba zajistit několik základních potravin, které by ale měly být v každé domácnosti.

Naplánujte si dostatek času na přípravu – realizaci musí předcházet vzájemná domluva s ostatními dvěma učiteli a naší koordinátorkou. Je důležité, abyste Vy a Vaši studenti měli dobře fungující přístup k internetu. Virtuální setkání se mohou konat v rámci Vašich hodin němčiny, nebo probíhat jako samostatný projekt.

Formáty

1. Mannequin Challenge – bez hranic!

Jak vlastně vypadá přestávka ve škole nebo večer s kamarády v jiných kulturách? Studenti a studentky zinscenují různé situace a obdobně jako ve zmíněné „Mannequin Challenge” zamrznou uprostřed pohybu. Zamrzlá scénka se natočí a může být libovolně okomentována pomocí bublin s textem nebo titulků. Skupiny z jednotlivých zemí tak navzájem zjistí, jak vypadají každodenní situace u ostatních a mohou se vžít do reality toho druhého. Jednotlivá videa s Mannequin Challenge se na konci poskládají do jednoho multikulturního uměleckého díla.

Požadovaná jazyková úroveň: od A1  


2. Společné vyprávění příběhů

Z krátkého počátečního příběhu, který je předáván ze země do země a postupně rozšiřován, vznikne velké vizuální a vypravěčské dobrodružství. Úvodní příběh se postupně vyvíjí v průběhu kontaktů mezi skupinami a místo v něm mohou získat jak běžné prvky a události z jednotlivých zemí, tak i fantazijní bytosti nebo místa, která si skupiny samy vymyslí a digitálně zobrazí. Komplexnost příběhu závisí na jazykové úrovni účastníků. Společné vyprávění inspiruje ke kreativitě, k podrobnému a častému pozorování, k poznání mnoha malých pojítek mezi příběhy a jejich významy. Vzniká tak velká digitální kniha s nekonečným příběhem. 

Požadovaná jazyková úroveň: A2 - B1


3.  Změna perspektivy – Co pro tebe znamená...?

Za jedním a tím samým slovem se může skrývat mnoho významů, vycházejících ze zkušeností, vzpomínek či představ. Na základě jazykového zpracování vět typu „Zábava pro mě znamená...“, „Nuda pro mě je, když...“ nebo „Volný čas je pro mě...“ vytvoří studenti a studentky v jednotlivých zemích plakáty s fotkami, obrázky a krátkými popisy. Poté si skupiny plakáty vzájemně poskytnou a zjistí tak, jak vnímají určitou věc ostatní a jaký má pro ně význam. Následně o tom mezi sebou debatují. Z jednotlivých koláží vznikne virtuální výstava, která umožní podívat se na různé věci z jiného úhlu.

Požadovaná jazyková úroveň: od A1


4. Interview – Co jste vždycky chtěli vědět!

Jaké otázky byste položili studentovi nebo studentce z Německa, středovýchodní Evropy nebo severní Afriky? Účastníci mezi sebou povedou virtuální interview na témata, která si sami vyberou, a o svých zkušenostech napíší krátký článek. Co děláš ve volném čase? Jak vypadá výuka literatury ve vaší třídě? Jakou roli hraje ve tvém životě náboženství? Díky projektu je možné osobně poznat mladé lidi z jiných zemí, otestovat si novinářské vlohy a zlepšit ústní i písemné jazykové dovednosti. 

Požadovaná jazyková úroveň: od A2


5. Portréty – A co třeba nosíš v kapse?

Teď si představíme ostatní – ale z trochu neobvyklého pohledu! V rámci tohoto fotografického projektu vytvoří studenti a studentky portrétní fotky, ale nejen sebe samých. Portrétovat budou navíc i předměty ze svého okolí, které něco vypovídají o jejich osobnosti a každodenním životě. Co nosíme po kapsách? Jak vypadají naše pokoje? Jaké potraviny kupujeme na naše oblíbené jídlo? Výsledná virtuální výstava fotografií spolu s jejich popisy nabídne zajímavý pohled a inspiraci pro diskusi nad kulturní různorodostí účastníků z různých míst světa. 

Požadovaná jazyková úroveň: od A1


6. Virtuální kurz vaření

Během virtuálního kurzu vaření se studenti a studentky něco dozví o gastronomické kultuře obou dalších zemí. Každá ze skupin obdrží stejný seznam surovin, který bude obsahovat běžné potraviny dostupné v každé domácnosti. Skupina se potom německy domluví na tom, jaké tradiční jídlo se z nich dá uvařit, a jeho přípravu přenechá skupině z jiné země. Vaření se natočí na mobil a zpracuje se jako fotostory. Ostatní skupiny tak budou vědět, jak vše probíhalo. V závislosti na jazykové úrovni mohou být výsledky i dále slovně zpracovány.

Požadovaná jazyková úroveň: od A1