Kategorie a soutěžní kola německé olympiády

Kategorie I.A

  • určená žákům do 7. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
  • probíhá ve školním a okresním kole
Kategorie II.A
  • určená žákům 8. a 9. ročníků základních škol 
  • probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole
Kategorie II.B
  • určená žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě základních škol 
  • probíhá ve školním, (nepovinně) v okresním, krajském a ústředním kole
Kategorie III.A
  • určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol 
  • probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

Finále národní olympiády v němčině -  kategorie III.A a II.B, Praha, 19.–22.4.2020

Finále se zúčastní celkem 28 žáků ze 14 krajů ČR, vítězů krajských kol. V každé kategorii je celkem 14 účastníků. Soutěž se skládá z poslechu, čtení a prezentace na pro studenty zajímavé téma. Tuto prezentaci si soutěžící připraví v malých skupinách a společně ji představí, přičemž se nehodnotí pouze jazykové znalosti, ale i komunikativní schopnosti jednotlivých členů skupin.

Během pobytu v Praze nemají mladí lidé na programu pouze boj o prvních místa. Stráví spolu čas mj. vzájemným poznáváním a seznamováním se s Prahou...
Během jedinečné slavnostní akce na velvyslanectví Německa 22.04., budou poté všichni oceněni za svůj výkon.