Kategorie a soutěžní kola německé olympiády

Kategorie I.A

 • určená žákům do 7. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
 • probíhá ve školním a okresním kole
Kategorie II.A
 • určená žákům 8. a 9. ročníků základních škol 
 • probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole
Kategorie II.B
 • určená žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě základních škol 
 • probíhá ve školním, (nepovinně) v okresním, krajském a ústředním kole
Kategorie II.C
 • určená žákům 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku (např. dlouhodobý pobyt v německy hovořící zemi, jeden z rodičů rodilý mluvčí apod.) 
 • probíhá ve školním, krajském a ústředním kole
Kategorie III.A
 • určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol 
 • probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole
Kategorie III.B
 • určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol s rozšířenou výukou němčiny
 • probíhá ve školním, krajském a ústředním kole

Finále národní olympiády v němčině - III. kategorie, Praha, 14.–17.4.2019

Finále se zúčastnili celkem 28 žáků ze 14 krajů ČR, vítězů krajských kol. Kategorie byly dvě (školy s běžnou výukou německého jazyka a školy s rozšířenou výukou NJ), v každé kategorii bylo celkem 14 účastníků. Soutěž se skládala z poslechu, čtení a prezentace na pro studenty zajímavé téma. Tuto prezentaci si soutěžící připravili v malých skupinách a společně ji představili, přičemž se nehodnotili pouze jazykové znalosti, ale i komunikativní schopnosti jednotlivých členů skupin.

Během pobytu v Praze neměli mladí lidé na programu pouze boj o prvních místa. Strávili spolu čas mj. vzájemným poznáváním a seznamováním se s Prahou...
Během jedinečné slavnostní akce na velvyslanectví Německa 17.4., byli poté všichni oceněni za svůj výkon.