Mezinárodní olympiáda
v německém jazyce 2020

IDO 2020 Werbebanner © Goethe-Institut

Miliony žáků na celém světě byli vyzváni pod heslem DABEI SEIN! (Buďte u toho!) k účasti na Mezinárodní olympiádě v německém jazyce (IDO). Více než 100 žáků ve věku od 14 do 17 let, kteří se učí německy, se kvalifikovalo v národních předkolech ve více než 50 účastnických zemích a zúčastnili se olympiády v digitálním formátu. Po Berlínu (2016) a Freiburgu (2018) se IDO 2020 poprvé konala v inovativním digitálním formátu.
 

Hana Šustrová a Petra Šnajdrová reprezentovaly Českou republiku na Mezinárodní olympiádě v německém jazyce od 3. do 7. srpna 2020.
Jako nejlepší ze skupin byla oceněna skupina Hany Šustrové (jazyková úroveň B1). Srdečně blahopřejeme!

A co dalšího studentky zažily a jak se jim to líbilo, nám řeknou v tomto videu:
 

 

Mezinárodní olympiáda v německém jazyce (IDO)

Mezinárodní olympiáda je mezinárodní soutěž, která se každé dva roky koná na celém světě a na které účastnice a účastníci prokazují své znalosti německého jazyka na třech jazykových úrovních (A2, B1 a B2). Místo konání finále se každý rok mění a zpravidla jím bývá německé město, ve kterém sídlí Goethe-Institut. Letos se IDO koná v inovativním digitálním formátu se vztahem k Drážďanům.

Účastníci jsou vybíráni z předchozích národních kol soutěže v jednotlivých účastnických zemích a následně zastupují svou zemi na mezinárodním finále v Německu. Nejlepší žáci z kvalifikačních kol zde soutěží o první tři místa nejlepších němčinářů na světě, a to na třech jazykových úrovních. Žádané jsou přitom nejen jazykové, ale také interkulturní kompetence a schopnost týmové spolupráce v mezinárodních skupinách. Mezinárodní porota hodnotí jak individuální, tak i skupinové výkony.

Vedle soutěžního finále je pro účastnice připraven rámcový program, který jim přiblíží Německo, jeho kulturu a lokální zvláštnosti. Zahajovací a závěrečná akce chce vyzdvihnout olympijskou myšlenku mírového soužití a spravedlivé koexistence a bohatství různých kultur ve světě.

Mezinárodní olympiádu v německém jazyce pořádá Goethe-Institut ve spolupráci s Mezinárodním svazem učitelů němčiny (IDV).