Mezinárodní olympiáda
v německém jazyce 2020

IDO 2020 Werbebanner © Goethe-Institut

Miliony žáků a žaček po celém světě jsou pozváni pod mottem DABEI SEIN! k účasti na Mezinárodní olympiádě v německém jazyce (IDO). 150 žáků a žaček německého jazyka ve věku od 14 do 17 let se kvalifikují v národních předkolech ve více než 75 účastnických zemích a přicestují ze všech pěti kontinentů do Německa. Po Berlíně (2016) a Freiburgu (2018) se IDO 2020 bude konat v Drážďanech.

Vítězové a vítězkyně z předchozích kol bojují při IDO v Drážďanech o titul nejlepšího žáka či žačku němčiny na světě v dohromady třech rozdílných jazykových úrovních. Jsou doprovázeni angažovanými učiteli a učitelkami ze svých zemí. Ti mají možnost vyměnit si spolu zkušenosti ze vzdělávání a výchovy mladých lidí a integrovat nově získané poznatky do své pedagogické práce.

IDO si klade za cíl nadchnout mladé lidi v zahraničí pro německý jazyk, posílit toleranci a umožnit účastníkům přístup k německé kultuře, hospodářství a občanské společnosti.

Finále se koná od 26. července do 8. srpna 2020 v Drážďanech.

IDO je organizována Goethe-Institutem ve spolupráci s IDV (Mezinárodním spolkem němčinářů).
Mezinárodní olympiáda v německém jazyce nejen motivuje mladé angažované lidi v zahraničí k věnování se německému jazyku a k olympijským myšlenkám, ale posiluje také vzájemnou toleranci a představuje Německo otevřené světu. Finále v Drážďanech je doprovázeno rozsáhlým rámcovým programem a nabízí mj. setkávání s ostatními skupinami škol, podniků, umělců a občanů.

Dva účastníci či účastnice Národní olympiády v německém jazyce budou od 26. července do 8. srpna spolu se svým doprovodem reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní olympiádě v německém jazyce v Drážďanech.