Cena pro učitele němčiny

Deutschlehrerpreis © Dasha11 | Imagio.cz | Dreamstime.com

Cena pro učitele němčiny 2016/2017

Soutěž pro učitele němčiny „Deutschlehrerpreis“ pořádali partneři kampaně šprechtíme pod záštitou českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s českým Spolkem germanistů a učitelů němčiny (SGUN) letos již po páté. Hlavním cílem soutěže je ocenění výjimečně aktivních učitelek a učitelů němčiny a jejich tříd v České republice, kteří se zvláštním způsobem zasloužili o šíření německého jazyka.

Ceny mají být jednak oceněním učitelů samotných a jednak mají finančně přispět k realizaci naplánovaných projektů.

Die Preisträgerinnen 2017 Foto: Pavlína Jáchimová © Goethe-Institut

Vítězky soutěže 2017

Zde najdete vítězky soutěže o cenu pro nejlepšího učitele němčiny 2017.
 

Předávání cen 2017

Dne 6. června se na pozvání německého velvyslanectví setkali všichni partneři 5. celorepublikové soutěže Šprechtíme – Ceny pro učitele němčiny 2016/2017.